Radionica za članove i zamjenike članova Nadzornog tima za reformsku oblast Javne finansije sa sljedećim dnevnim redom:

1. Priprema za implementaciju projekta „ Informacioni sistem za upravljanje budžetom“:

a.) Formiranje Implementacionog tima za projekt BMIS

b.) Zadaci implemetacionog tima

c.) Smjernice za rad implementacionog tima

d.) Uloga Nadzornog tima u implementaciji projekta BMIS

e.) Koraci u realizaciji informacionog sistema za upravljanje budžetom

f.) Izvještavanje (početni, privremeni i finalni izvještaj)

g.) Diskusija

2. Monitoring i evaluacija – prezentacija TA tima

3. Projekti iz oblasti Javnih finansija :

a.) Projekti koji će se finansirati iz IPA 2011-2013 ili drugih donatorskih sredstava

b.) Prijedlog projekata koji za finansiranje iz PAR fonda sa prezentacijom novih projektnih ideja

c.) Diskusija

bit će održana 28. i 29. aprila 2011. godine u Neumu.