Ured koordinatora za reformu javne uprave donio je Pravilnik o prijavljivanju nepravilnosti i/ili korupcije, postupanju po prijavama nepravilnosti i/ili korupcije i zaštiti zaposlenog koji prijavi nepravilnosti i/ili korupciju u Uredu koordinatora. Tim pravilnikom definisani su način, kanali, prava i obaveze lica koja žele da podnesu prijavu.

Prijavljivanje nepravilnosti i/ili korupcije može biti povjerljivo što znači da je identitet lica koje prijavljuje poznat samo Komisiji ili anonimno, to jeste prijavljivanje bez navođenja identiteta podnosioca prijave.

Nepravilnost ili korupciju Uredu možete prijaviti na dva načina:

a) putem e-mail adrese prijavi.korupciju@parco.gov.ba i

b) putem pošte adresirane na Ured sa naznakom "ne otvarati – prijava nepravilnosti".

Prijavljivanje se vrši na obrascu prijave.