Sastanak Nadzornog tima za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju iz reformske oblasti Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika bit će  održan u četvrtak 24. aprila 2014. godine u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, s početkom u  12 sati na 4. spratu u sali 420.

Predloženi dnevni red:

1.    Usvajanje Zapisnika s prethodnog sastanka Nadzornog tima (03.02.2014. godine);

2.    Razmatranje i usvajanje dorađenog Projektnog zadatka „Strateško planiranje i razvoj javnih politika – SPPDII“ ;

3.    Imenovanje člana komisije za provođenje javne nabavke za projekat „Uspostavljanje i/ili ojačavanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka” ispred NT za oblast Razvoj kapaciteta za kriranje politika i koordinaciju;

4.    Razno;