Istraživanje javnog mnijenja koje je Direkcija za evropske integracije provela u prvom kvartalu ove godine, pokazalo je da 85 posto građana BiH podržava integraciju u EU, što je 3 posto više u odnosu na istraživanje iz 2013. godine.

Da reforme treba provoditi radi boljih uslova života u BiH, nezavisno od uslova za članstvo u EU, smatra skoro 67 posto građana. Dvije trećine ispitanih vjeruje da je borba protiv korupcije najznačajnija reforma, a tri posljednja istraživanja ukazuju da podrška ovoj reformi raste 10 posto godišnje.

Građani u jednakom broju (po 21,7 posto) smatraju da su Vijeće ministara i Parlamentarna skupština BiH pokretačka snaga integracije u EU. Da BiH ima status potencijalnog kandidata izjavilo je 35,8 posto ispitanika, dok svaki treći smatra da BiH pregovara o članstvu sa EU. Velika većina ispitanih, odnosno tri četvrtine smatra da će napredak susjednih država u procesu pozitivno uticati i na integraciju BiH u EU.

Da bi se informisali o procesu integrisanja, građani i dalje u najvećoj mjeri koriste TV i Internet, a među temama preovladavaju fondovi EU, najviše konkretni projekti finansirani sredstvima EU.

Istraživanje je provedeno CATI metodom na reprezentativnom broju ispitanika u čitavoj BiH.