Sastanak Nadzornog tima reformske oblasti eUprava bit će održan 11. aprila 2014. godine u Banja Luci u prostorijama Vlade Republike Srpske, Trg Republike Srpske broj 1, sa početkom u 13 sati.

Za pomenuti sastanak predložen je sljedeći dnevni red:  

1.    Usvajanje dnevnog reda
2.    Usvajanje Zapisnika sa prošlog sastanka Nadzornog tima
3.    Diskusija o projektnom prijedlogu „Sistemi za upravljanje dokumentima i eSjednicama vlada“
4.    Diskusija i izjašnjenje o projektnom prijedlogu i zadatku za projekat „Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata“
5.    Praćenje implementacije projekta „Izrada i uspostavljanje Okvira interoperabilnosti i standarada za razmjenu podataka“;
6.    Razno