Udruženje eksperata pri uredu premijera Republike Turske 24. i 25. aprila u Ankari organizirali su Konferenciju o efikasnosti i efektivnosti balkanskih zemalja u javnoj administraciji. Ispred naše zemlje, učešće na konferenciji uzele su doc.dr. Kata Senjak u ime Fakulteta za javnu upravu, Semiha Borovac državna koordinatorica za refrmu javne uprave BiH i Azra Branković stručna savjetnica koja je ujedno i prezentirala trenutno stanje kada je u pitanju reforma javne uprave u BiH, kao i ulogu i rad Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH.   

U svom izlaganju Branković je istakla da je Ured pokretačka snaga procesa reforme javne uprave u BiH, te je predstavila način funkcionisanja Ureda, na koji način se provodi reforma, izrađuju projekti, te kako se radi proces monitoringa.    

– Prezentirani su projekti koje je Ured implementirao, kao i projekti koji su usvojeni i koji će se uskoro  implementirati. Istaknuta je uloga Fonda za reformu javne uprave, kao jedinstvenog fonda gdje je domaća institucija odnosno Ured ključni akter. U prezentaciji o smanjivanju administrativnih barijera je istaknuta neophodnost ukidanja ili smanjivanja i pojednostavljivanja administrativnih barijera s obzirom da se BiH nalazi na 174 mjestu od 189 zemalja po lakoći registrovanja firme, te je pretjerana regulacija jedan od razloga za niske investicije u BiH. Prezentirani su i rezultati projekta „Giljotina propisa“ koje je radio USAID i Svjetska banka u RS-u i FBiH, te očekivani rezulati IFC projekta, čiji je cilj poboljšanje poslovnog okruženja. Takođe su prezentirana i dva projekta iz ove oblasti koja Ured ima namjeru uskoro implementirati, rekla je Branković.   

Osim presjeka stanja u oblasti reforme javne uprave u pomenutim zemljama, bile su organizirane i tri panel diskusije o temama: bolja regulativa, smanjivanje administrativnih barijera i E-vlada.

Uz BiH, na ovoj Konferenciji su učestvovali i predstavnici Makedonije, Albanije, Kosova i Turske, te predstavnici SIGMA-e.   

Kako je istakla gđa Borovac ova konferencija bila je značajna u smislu sagledavanja stanja u oblasti reforme javne uprave u zemljama balkana,  usporedbe sa procesom reforme javne uprave u našoj zemlji, analize, te prihvatanja onih praksi koje mogu pomoći BiH u procesu RJU, a samim tim i njenom putu ka eurointegracijama.