Digitalizacija usluga zahtjeva dodatni novac

18/07/2024

Članovi nadzornih timova za reformu javne uprave Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srpske i Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine na radionici održanoj 17. i 18. jula ove godine u Sarajevu najvećim dijelom usaglasili su tekst nacrta revidiranog Akcionog plana za provedbu Strateškog okvira za reformu javne uprave do […]

Završna diskusija o nacrtu Revidiranog akcionog plana za reformu javne uprave

15/07/2024

Ured koordinatora za reformu javne uprave u saradnji sa projektom “EU za reformu javne uprave” (EU4PAR)  i koordinatorima za reformu javne uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko distriktu Bosne i Hercegovine organizuje 17. i 18. jula u hotelu Hills u Sarajevu diskusiju o nacrtu Revidiranog akcionog plana Strateškog okvira za reformu […]

Sa civilnim društvom i predstavnicima sindikata o reviziji Akcionog plana

24/06/2024

Ured koordinatora za reformu javne uprave, a uz tehničku podršku projekta EU4PAR, organizirao je danas za predstavnike civilnog društva radionicu o revidiranju Akcionog plana za reformu javne uprave 2018. – 2027. Koordinator za reformu javne uprave u BiH Darko Kasap otvorio je radionicu kazavši da je revidiranje Akcionog plana jedan od ključnih zahtjeva iz prošlogodišnjeg […]

Do 2027. reforma javne uprave usmjerena na digitalizaciju usluga i registara

20/06/2024

Članovi nadzornih timova za reformu javne uprave Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srpske i Distrikta Brčkog Bosne i Hercegovine na radionici održanoj 19. i 20. juna ove godine na Vlašiću nastavili su raditi na usaglašavanju teksta nacrta revidiranog Akcionog plana za provedbu Strateškog okvira za reformu javne uprave […]

Radionica o Komunikacijskoj strategiji za informisanje javnosti o procesu RJU i AP

13/06/2024

U organizaciji projekta EU4PAR, koji finansira Evropska unija, a u saradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave 11. i 12. juna na Kozari je održana dvodnevna radionica o ažuriranju Komunikacijske strategije za informisanje javnosti o procesu reforme javne uprave u BiH i Akcionog plana za njenu provedbu. Ažuriranje ova dva dokumenta jedna je od […]

Nastavak implementacije CAF-a u Orašju

30/05/2024

Projekat općinskog okolišnog upravljanja u Bosni i Hercegovini (MEG2), a kojeg implementira UNDP u prethodna dva dana organizirao je dvodnevnu radionicu za unaprjeđenje rada javne uprave uz korištenje alata za upravljanje kvalitetom CAF u Gradu Orašju. Ovom prilikom, zaposlenici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Kenan Avdagić i Miroslav Zeković koji su kao gosti pozvani […]

Održana radionica o politikama, strateškom planiranju, koordinaciji i unapređenju organizacije

24/05/2024

U saradnji koordinatora za reformu javne uprave u BiH sva četiri upravna nivoa, a uz koordinaciju Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH  i tehničku podršku projekta EU4PAR-a u Sarajevu je održana radionica za državne službenike – predstavnike/ce institucija Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH. Na početku […]

Članovi NT u oblasti reforme javne uprave saglasni – prioritet digitalizacija usluga

16/05/2024

Članovi nadzornih timova ispred Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srpske i Distrikta Brčkog Bosne i Hercegovine u oblasti reforme javne uprave na radionici koja je održana 15. i 16. maja 2024. godine u Sarajevu dali su prioritet digitalizaciji usluga u pripremi ažuriranja novog Akcionog plana za provedbu Strateškog […]

Počela radionica nadzornih timova za reviziju aktuelnog Akcionog plana za provedbu Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH 2018 – 2027. 

15/05/2024

Državni koordinator za reformu javne uprave Darko Kasap otvorio je današnju radionicu nadzornih timova na kojima se razmatraju prijedlozi za reviziju aktuelnog Akcionog plana za provedbu Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH 2018 – 2027.  Podsjetio je da je ovo drugi sastanak nadzornih timova u punom sastavu, da se prvi održavo u 12. […]

Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts