Članovi nadzornih timova ispred Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srpske i Distrikta Brčkog Bosne i Hercegovine u oblasti reforme javne uprave na radionici koja je održana 15. i 16. maja 2024. godine u Sarajevu dali su prioritet digitalizaciji usluga u pripremi ažuriranja novog Akcionog plana za provedbu Strateškog okvira za reformu javne uprave do 2027. godine.

Ovo je drugi sastanak nadzornih timova u punom sastavu, a prvi je održan u decembru 2023. godine, kada je, u saradnji sa SIGMA-om, prezentovan proces prioritetizacije i revizije Akcionog plana.

Zaključeno je da bi proces prioritetizacije na Akcionom planu trebao biti okončan do kraja ovog mjeseca.

U međuvremenu na svim nivoima usvojene su odluke o imenovanju nadzornih timova, da je to u decembru učinila Vlada Republike Srpske, a u martu ove godine i Vijeće ministara BiH, te da nadzorni timovi sada imaju i formalne potvrđene zadatke u skladu sa Zajedničkom platformom i odlukama, odnosno rješenjima o imenovanju.

Također, Evropska komisija na PAR Specijalnoj grupi između BiH i EU najavila početak screeninga i da je jedna od ključnih zadaća za Bosnu i Hercegovinu u oblasti reforme javne uprave imati kredibilan strateški okvir, što podrazumijeva ne samo strategiju, nego i prateći akcioni dokument. Podvukao je da je kredibilnost Akcionog plana osporena zbog male implementacije i rokova.

“Preporuka PAR Specijalne grupe – revizija Akcionog plana tokom 2023. godine nije ispoštovana, potrebno je uložiti dodatne napore da bi ona bila provedena kako bismo imali revidiran Akcioni plan do kraja ljeta”, kazao je Kasap.

Istaknuta je važnost Koordinacijskog odbora za reformu javne uprave, političko tijelo koje čine predsjedavajuća Vijeća ministara BiH, premijeri entiteta i gradonačelnik Brčko distrikta BiH zaključkom obavezalo PAR strukturu da pripremi revidirani Akcioni plan do kraja drugog kvartala ove godine.

Radionici su, pored članova nadzornih timova iz pojedinačnih oblasti, nazočili: ispred Vijeća ministra Bosne i Hercegovine zamjenik i zamjenica koordinatora za reformu javne uprave Miloš Golijanin i Amira Mašović, koordinator za RJU iz Federacije BiH Željko Škarica, koordinator za RJU iz RS Aleksandar Šuvak i njegov zamjenik Mikan Davidović, te koordinator za RJU iz Brčko Distrikta BiH Davor Šolaja.

Radionica je organizovana u saradnji sa projektom tehničke podrške “EU4PAR” koji finansira Evropska komisija kroz IPA instrument.