Članovi nadzornih timova ispred Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srpske i Distrikta Brčkog Bosne i Hercegovine u oblasti reforme javne uprave na radionici koja je održana 15. i 16. svibnja 2024. godine u Sarajevu dali su prioritet digitalizaciji usluga u pripremi ažuriranja novog Akcijskog plana za provedbu Strateškog okvira za reformu javne uprave do 2027. godine.

Ovo je drugi sastanak nadzornih timova u punom sastavu, a prvi je održan u prosincu 2023. godine, kada je, u suradnji sa SIGMA-om, prezentiran proces prioritetizacije i revizije Akcijskog plana.

Zaključeno je da bi proces prioritetizacije na Akcijskom planu trebao biti okončan do kraja ovog mjeseca.

U međuvremenu na svim razinama usvojene su odluke o imenovanju nadzornih timova, da je to u prosincu učinila Vlada Republike Srpske, a u ožujku ove godine i Vijeće ministara BiH, te da nadzorni timovi sada imaju i formalne potvrđene zadatke sukladno Zajedničkoj platformi i odlukama, odnosno rješenjima o imenovanju.

Također Europska komisija na PAR Posebnoj skupini između BiH i EU najavila početak screeninga i da je jedna od ključnih zadaća za Bosnu i Hercegovinu u oblasti reforme javne uprave imati kredibilan strateški okvir, što podrazumijeva ne samo strategiju, nego i prateći akcijski dokument. Podvukao je da je kredibilnost Akcijskog plana osporena zbog male implementacije i rokova.

“Preporuka PAR Posebne skupine – revizija Akcijskog plana tokom 2023. godine nije ispoštovana, potrebno je uložiti dodatne napore da bi ona bila provedena kako bismo imali revidiran Akcijski plan do kraja ljeta”, kazao je Kasap.

Istaknuta je važnost Koordinacijskog odbora za reformu javne uprave, političko tijelo koje čine predsjedavajuća Vijeća ministara BiH, premijeri entiteta i gradonačelnik Brčko distrikta BiH zaključkom obavezalo PAR strukturu da pripremi revidirani Akcijski plan do kraja drugog kvartala ove godine.

Radionici su, pored članova nadzornih timova iz pojedinačnih oblasti, nazočili:  ispred Vijeća ministra Bosne i Hercegovine zamjenik i zamjenica koordinatora za reformu javne uprave Miloš Golijanin i Amira Mašović, koordinator za RJU iz Federacije BiH Željko Škarica, koordinator za RJU iz RS Aleksandar Šuvak i njegov zamjenik Mikan Davidović, te koordinator za RJU iz Brčko Distrikta BiH Davor Šolaja.

Radionica je organizirana u suradnji sa projektom tehničke podrške “EU4PAR” koji financira Europska komisija kroz IPA instrument.