U saradnji koordinatora za reformu javne uprave u BiH sva četiri upravna nivoa, a uz koordinaciju Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH  i tehničku podršku projekta EU4PAR-a u Sarajevu je održana radionica za državne službenike – predstavnike/ce institucija Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH.

Na početku radionice učesnicima su se obratili prisutni koordinatori i istakli da je fokus stavljen na dvije komponente projekta, a odnose se na razvoj vladinih politika, strateško planiranje i unaprjeđenje organizacije i menadžersku odgovornost.

Reforma u ovoj oblasti, a kroz provedbu planiranih projektnih aktivnosti, trebala bi unaprijediti sistem planiranja u Vijeću ministara BiH, vladama entiteta i Brčko distriktu BiH, menadžersku odgovornost, organizaciju uprave i strateška planiranja vlada.

Radionici su, osim koordinatora za reformu javne uprave iz institucija BiH Darka Kasapa prisustvovali, zamjenik i zamjenica tog upravnog nivoa Miloš Golijanin i Amira Mašović, te koordinator za RJU Republike Srpske Aleksandar Šuvak i zamjenik Mikan Davidović, kao i koordinator za RJU Brčko Distrikta BiH Davor Šolaja i predstavnici EU4PAR projekta te predstavnici institucija: Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH; Direkcije za evropske integracije, Direkcije za ekonomsko planiranje Vijeća ministara BiH; Ministarstva pravde BiH, Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH; Agencije za državnu službu BiH, Generalnog sekretarijata Vlade RS, Sekretarijata za zakonodavstvo Vlade RS, Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju RS, Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS, Agencije za državnu upravu RS, Agencije za državnu službu FBiH, federalnog Ministarstva pravde, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost s pravnom stečevinom, Ureda Vlade FBiH za evropske integracije, Generalnog sekretarijata Vlade BD; Odjela za javne i upravne poslove BD BiH, Zakonodavni ured gradonačelnika BD; Odjel za evropske integracije i međunarodnu saradnju BD BiH.

Projekat EU4PAR realizira se kroz instrument IPA.