Državni koordinator za reformu javne uprave Darko Kasap otvorio je današnju radionicu nadzornih timova na kojima se razmatraju prijedlozi za reviziju aktuelnog Akcionog plana za provedbu Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH 2018 – 2027. 

Podsjetio je da je ovo drugi sastanak nadzornih timova u punom sastavu, da se prvi održavo u 12. mjesecu 2023. godine, kada je, u saradnji sa SIGMA-om, prezentiran proces prioritizacije i revizije Akcionog plana. 

Kasap je napomenuo da je, prema tadašnjem vremenskom okviru, proces trebao biti okončan do petog mjeseca 2024. godine.

“Praktično mi se još nalazimo na početku, još razgovaramo o prioritetima”, dodao je državni koordinator.

Naglasio je da su u međuvremenu na svim nivoima usvojene odluke o imenovanju nadzornih timova, da su to u decembru učinili Vlada Republike Srpske, a u martu ove godine i Vijeće ministara BiH, te da nadzorni timovi sada imaju i formalne potvrđene zadatke u skladu sa Zajedničkom platformom i odlukama, odnosno rješenjima o imenovanju. 

“Nakon prve radionice, koja je održana u 12. mjesecu 2023. godine članovima nadzornih timova dostavljeni su prioritizacijski obrasci i zadatak je bio ocijeniti na osnovu kriterija dogovorenih sa SIGMA prioritetnosti aktivnosti iz Akcionog plana za reformu javne uprave, kao i zahtjeve Evropske komisije i SIGMA. Ti kriteriji najvećim dijelom vezani su za preporuke proistekle iz procesa pridruživanja – sa PAR specijalne grupe, SIGMA pregleda stanja u javnoj upravi u BiH, ali posmatrane su i poveznice sa nacionalnim dokumentima, međunarodnim mjerenjima i zahtjevima građana”, ocijenio je Kasap.

“Iako smo svjesni da je mnogima reforma dodatni posao, uzimajući u obzir važnost reforme javne uprave kao jednog od osnovih zahtjeva procesa pristupanja Uniji, naša je molba da se ulože dodatni napori i da svaka ključna institucija, odnosno njen predstavnik u nadzornom timu da puni doprinos u pripremi revidiranog plana u narednim koracima”, potcrtao je Kasap.

Podsjetio je da je Evropska komisija na PAR specijalnoj grupi najavila početak screeninga i da  je jedna od ključnih zadaća za Bosnu i Hercegovinu u oblasti reforme javne uprave imati kredibilan strateški okvir, što podrazumijeva ne samo strategiju, nego i prateći akcioni dokument. 

Podvukao je da je kredibilnost Akcionog plana osporena zbog male implementacije i rokova.

“Preporuka PAR specijalne grupe – revizija Akiconog plana tokom 2023. godine nije ispoštovana, kao i da je potrebno uložiti dodatne napore da bi preporuka sa ovogodišnjeg sastanka bila provedena, te da bismo imali revidiran Akcioni plan do kraja ljeta”, kazao je Kasap.

Napomenuo je da je Koordinacioni odbor za reformu javne uprave, političko tijelo tijelo koje čine predsjedavajuća Vijeća ministara BiH, premijeri entiteta i gradonačelnik Brčko distrikta BiH zaključkom obavezalo PAR strukturu da pripremi revidirani Akcioni plan do kraja drugog kvartala ove godine.  

Radionici su, osim državnog koordinatora za reformu javne uprave Darka Kasapa prisustvovali, zamjenik i zamjenica državnog koordinatora za reformu javne uprave Miloš Golijanin i Amira Mašović, koordinator za RJU iz Federacije BiH Željko Škarica, koordinator za RJU iz RS Aleksandar Šuvak i njegov zamjenik Mikan Davidović, te koordinator za RJU iz Brčko Distrikta BiH Davor Šolaja.