U Sarajevu je 30. maja ove godine održan sastanak Savjetodavnog tijela Vijeća ministara BiH za saradnju sa nevladinim organizacijama sa predstavnicima institucija BiH.

Na sastanku je razgovarano o Sporazumu o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini, koji je prvi put potpisan 2007. godine, a potom i 2017. godine, te o ulozi Savjetodavnog tijela, koje je uspostavljeno Odlukom Vijeća ministara o osnivanju Savjetodavnog tijela Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za saradnju sa nevladinim organizacijama („Službeni glasnik BiH“ broj 80/20), naročito sada u periodu intenziviranog eurointegracijskog puta Bosne i Hercegovine. Pored toga, razgovarano je i o izazovima koji postoje kako unutar samog civilnog društva, tako i u odnosu između civilnog društva i organa vlasti na svim administrativnim nivoima u Bosni i Hercegovini.

Učesnici sastanka su istakli da je krajnje vrijeme da se civilno društvo shvati i prihvati kao istinski partner institucija vlasti, te da civilno društvo mora biti neizostavan faktor u procesu pregovaranja sa Evropskom unijom, što je i jedan od zahtjeva Evropske komisije prema Bosni i Hercegovini.

Zaključeno je da se sastanci Savjetodavnog tijela i predstavnika institucija vlasti trebaju održavati redovno, te da se redovno mora vršiti razmjena informacija između civilnog društva i organa vlasti.

U ime Savjetodavnog tijela sastanku su prisustvovali predsjedavajuća Savjetodavnog tijela  Aida Daguda i članovi Savjetodavnog tijela, Nada Golubović, Ilija Trninić i Tomislav Majić, dok su se ispred institucija BiH odazvali predstavnici/e Ministarstva pravde BiH (Selma Džihanović-Gratz), Ministarstva vanjskih poslova BiH (Amra Džidić), Ministarstva civilnih poslova BiH (Nikola Ašanin), Ministarstva odbrane BiH (Jasminka Jažić), Ureda koordinatora za reformu javne uprave (Vedrana Faladžić), Direkcije za evropske integracije (Amila Opardija i Suzana Mijatović), te Direkcije za ekonomsko planiranje (Željko Rajić).