Zakazan sastanak Nadzornog tima za E-Upravu

06/02/2014

Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast E-Uprava bit će održan 6. februara 2014. godine u Sarajevu, u prostorijama Vlade Federacije BiH, sa početkom u 13 sati. Dnevni red: 1. Usvajanje dnevnog reda, 2. Usvajanje Zapisnika sa prošlog sastanka, 3. Diskusija o projektu "Implementacija zajedničkih servisa za eUsluge", usaglašavanje/usvajanje projektne dokumentacije (projektnog prijedloga i projektnog zadatka), […]

Sastanak NT za oblast Upravni postupci i upravne usluge

06/02/2014

Sastanak Nadzornog tima za oblast Upravni postupci i upravne usluge bit će održan u Sarajevu u četvrtak 6. februara 2014. godine, u zgradi Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH, sa početkom u 11 sati. Dnevni red: 1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Nadzornog tima održane 25.10.2013.godine, 2. Prijedlog plana održavanja sjednica Nadzornog tima […]

Sastanak Nadzornog tima za ULJP

06/02/2014

Sjednica Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima bit će održana u četvrtak 6. februara 2014. godine, sa početkom u 13 sati, u prostorijama Agencije za državnu službu Federacije BiH, u ulici Hamdije Kreševljakovića 19/V u Sarajevu. Predloženi dnevni red: 1.Usvajanje dnevnog reda, 2.Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima […]

NT E-uprava: Usvojena dva projektna prijedloga

06/02/2014

Na sastanku Nadzornog tima za E-upravu usvojen je projektni prijedlog za projekat "Implementacija zajedničkih servisa za eUsluge“. Zaključeno je da treba napraviti prijedlog nefunkcionalnih zahtjeva koji će nadopuniti članovi NT-a. Nefunkcionani zahtjevi će koristiti i za ostale projekte. Također, dogovoreno je da se preradi projektni zadatak do 13. februara odnosno da se unesu sve dogovorene […]

Konferencija o projektu “Edukacija voditelja upravnih postupaka i inspektora”

05/02/2014

Početna konferencija na kojoj će biti predstavljen EU projekat "Edukacija voditelja upravnih postupaka i inspektora", bit će održana u srijedu, 5. februara 2014. godine u 12 sati u press sali Parlamentarne skupštine BiH. Projekat je finansiran sredstvima iz EU IPA fonda kojim je predviđena obuka o efikasnom nadzoru upravnih postupaka i procesu donošenja odluka unutar […]

Virtuelni matičar u Prijedoru – Dokumenti na kućnu adresu

05/02/2014

Grad Prijedor uveo je novu uslugu za građane – virtuelnog matičara, posredstvom kojeg se dokumenti iz ovdašnjeg matičnog ureda šalju građanima na kućnu adresu na svim svjetskim kontinentima.  Jasminka Murselović, načelnik Odjeljenja za opštu upravu grada Prijedora, rekla je da se na ovaj način licima zavedenim u matične knjige u Prijedoru na vlastiti zahtjev na […]

Početna konferencija projekta “Edukacija voditelja upravnih postupaka i inspektora”

05/02/2014

U zgradi Parlamentarne skupštine BiH danas je održana početna konferencija u okviru projekta koji finansira EU "Edukacija voditelja upravnih postupaka i inspektora". Cilj ovog projekta je doprinijeti reformiranoj, učinkovitoj, transparentnoj i uslužnoj javnoj upravi, putem obuke službenika koji vode upravne postupke i inspektora u javnoj upravi na svim nivoima u BiH. Projektom je predviđena obuka […]

Sastank NT za Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju

03/02/2014

Sastanak Nadzornog tima za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju bit će održan u ponedjeljak 03.02.2014. godine u Brčkom u zgradi Vlade Brčko distrikta s početkom u  12:00 sati. Dnevni red: 1.    Usvajanje Zapisnika s prethodnog sastanka Nadzornog tima (18.11.2013. godine); 2.    Analiza Godišnjeg izvještaja o napretku za 2013.godinu; 3.    Razmatranje stanja u […]

Borovac: Bolja regulativa jedan od standarda EU

03/02/2014

Vijeće ministara BiH dalo je podršku projektu "Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka" iz oblasti reforme javne uprave u BiH.  Kako je Agenciji Fena rečeno u Uredu koordinatora za reformu javne uprave, vlade u BiH, pružajući podršku reformi javne uprave u BiH, davno su se opredijelile da […]

NT Razvoj kapaciteta: Nova projektna ideja

03/02/2014

Na sastanku Nadzornog tima Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju analiziran je Godišnji izvještaj o napretku za 2013. godinu. Članovi NT detaljno razmotrili Godišnji izvještaj o napretku, te su analizirali aktivnosti i ciljeve provedbe Revidiranog akcionog plana 1 u reformskoj oblasti Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika. Tim povodom koordinatorica za RJU FBiH Mirsada […]

Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts