Sastanak Nadzornog tima za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju bit će održan u ponedjeljak 03.02.2014. godine u Brčkom u zgradi Vlade Brčko distrikta s početkom u  12:00 sati.

Dnevni red:

1.    Usvajanje Zapisnika s prethodnog sastanka Nadzornog tima (18.11.2013. godine);

2.    Analiza Godišnjeg izvještaja o napretku za 2013.godinu;

3.    Razmatranje stanja u predmetnoj oblasti i utvrđivanje prioritetnih projekata za 2014. godinu;

4.    Prijedlog plana za održavanje sjednica NT za 2014. godinu;

5.    Razno.