Sjednica Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima bit će održana u četvrtak 6. februara 2014. godine, sa početkom u 13 sati, u prostorijama Agencije za državnu službu Federacije BiH, u ulici Hamdije Kreševljakovića 19/V u Sarajevu.

Predloženi dnevni red:

1.Usvajanje dnevnog reda,

2.Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima od 18.11.2013.godine,

3.Analiza stanja  u reformskoj oblasti upravljanje ljudskim potencijalima – verifikacija  podataka iz tabela aktivnosti i ciljeva uz godišnji izvještaj o napretaku, sa osvrtom na nalaze iz Izvještaja revizije učinka,

4.Prijedlog plana održavanja sjednica Nadzornog tima u 2014. godini i  dogovor oko  programskih/ključnih aktivnosti Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima u 2014. godini,

5.Ažuriranje liste projekata za finansiranje iz Fonda za reformu javne uprave i utvrđivanje prioriteta za 2014. godinu,

6. Razmatranje nacrta projektnog zadatka „Obuka zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu informacionih tehnologija i rad na računaru“,

7.Razno.