Početna konferencija na kojoj će biti predstavljen EU projekat "Edukacija voditelja upravnih postupaka i inspektora", bit će održana u srijedu, 5. februara 2014. godine u 12 sati u press sali Parlamentarne skupštine BiH.

Projekat je finansiran sredstvima iz EU IPA fonda kojim je predviđena obuka o efikasnom nadzoru upravnih postupaka i procesu donošenja odluka unutar same uprave, za 1.500 voditelja upravnih postupaka i inspektora sa nivoa institucija Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH. Realizacija projekta je u skladu sa ciljem iz Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave, koji se odnosi na oblast upravnog postupka i upravnih usluga.

Implementacija projekta odvijat će se u bliskoj saradnji sa četiri glavna korisnika projekta: Ministarstvom pravde BiH, Federalnim ministarstvom pravde, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave RS, kao i Uredom gradonačelnika BD. Projektom je predviđeno i neposredno uključivanje 41 ministarstva sa nivoa institucija BiH i oba entiteta, te devet odjeljenja Vlade BD, kao i 84 kantonalna ministarstva iz FBiH-a.

Dnevni red konferencije možete preuzeti ovdje.