Na sastanku Nadzornog tima za E-upravu usvojen je projektni prijedlog za projekat "Implementacija zajedničkih servisa za eUsluge“.

Zaključeno je da treba napraviti prijedlog nefunkcionalnih zahtjeva koji će nadopuniti članovi NT-a. Nefunkcionani zahtjevi će koristiti i za ostale projekte. Također, dogovoreno je da se preradi projektni zadatak do 13. februara odnosno da se unesu sve dogovorene izmjene. Nadzorni tim zaključio je da svi trebaju korigovati zahtjeve za opremom radi smanjenja budžeta za opremu na 100.000 KM.

Usvojen je i projektni prijedlog "Izrada kataloga javnih registara u BiH“. Na sastanku je predstavljen i projektni zadatak ovog projekta uz obrazloženje izmjena koje su urađene u prethodnom periodu. Većina inputa od članova NT-a se odnosila na kvalifikacije eksperata.

Nadzorni tim je diskutirao i o prioritetnoj listi projekata za 2014. godinu, te je zaključeno da će se na istu uvrstiti projekat "Sistemi za upravljanje dokumentima i e-sjednicama vlada“. Osim toga, izražena je inicijativa za Pravnu analizu regulative u oblasti eUprave te projektom vezanim za Open data pristup.

Ažurirana je lista projektnih ideja iz 2013. godine i zaključeno je da se odustane od projektne ideje "Analiza IT rizika“, zbog kompleksnosi i težine definisanja aktivnosti.

Članovi NT su diskutovali i o daljim aktivnostima na projektu "Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata“ i zaključili da su potrebne dodatne konsultacije da bi se odredili o ovom pitanju.