На састанку Надзорног тима за Е-управу усвојен је пројектни приједлог за пројекат "Имплементација заједничких сервиса за еУслуге“.

Закључено је да треба направити приједлог нефункционалних захтјева који ће надопунити чланови НТ-а. Нефункционани захтјеви ће користити и за остале пројекте. Такођер, договорено је да се преради пројектни задатак до 13. фебруара односно да се унесу све договорене измјене. Надзорни тим закључио је да сви требају кориговати захтјеве за опремом ради смањења буџета за опрему на 100.000 КМ.

Усвојен је и пројектни приједлог "Израда каталога јавних регистара у БиХ“. На састанку је представљен и пројектни задатак овог пројекта уз образложење измјена које су урађене у претходном периоду. Већина инпута од чланова НТ-а се односила на квалификације експерата.

Надзорни тим је дискутовао и о приоритетној листи пројеката за 2014. годину, те је закључено да ће се на исту уврстити пројекат "Системи за управљање документима и е-сједницама влада“.

Осим тога, изражена је иницијатива за Правну анализу регулативе у области еУправе те пројектом везаним за Опен дата приступ.

Ажурирана је листа пројектних идеја из 2013. године и закључено је да се одустане од пројектне идеје "Анализа ИТ ризика“, због комплексноси и тежине дефинисања активности.

Чланови НТ су дискутовали и о даљим активностима на пројекту "Мапа пута за реформу регистрације пословних субјеката“ и закључили да су потребне додатне консултације да би се одредили о овом питању.