Obuka za komunikatore u javnoj upravi

30/05/2017

Obuka službenika za informisanje/odnose s javnošću u institucijama uprave BiH, RS, FBiH i BDBiH pod nazivom Upravljanje komunikacijama počela je jučer u Tesliću i trajat će do 01.06.2017. Obuka je organizirana u okviru projekta „Obuka službenika za odnose s javnošću/informisanje faza II“ koji se finansira sredstvima Fonda za reformu javne uprave, a u okviru reformske oblasti Institucionalna […]

Javno privatno partnerstvo je ekonomija budućnosti

29/05/2017

Danas je u Banja Luci održana prva press konferencija povodom predstavljanja projekta “Javno-privatno partnerstvo u BIH”. Projekat Javno-privatno partnerstvo je projekat Ureda koordinatora za reformu javne uprave i finansiran je sredstvima Fonda za reformu javne uprave. Press konferenciju je otvorio doc.dr Dragan Ćuzulan, državni koordinator za reformu javne uprave, koji je naglasio da je projekat […]

Promocija javno-privatnog partnerstva

29/05/2017

Pres konferencija o aktivnostima na implementaciji projekta Javno-privatnog partnerstva u BiH bit će održana danas u Banjaluci, zgrada Vlade RS, s početkom u 11.00 sati.  Osnovni zadatak projekta je uspostavljanje funkcionalnog sistema za realizaciju projekata javno-privatnog partnerstva (JPP) u Bosni i Hercegovini u skladu sa evropskim zakonodavstvom, standardima i najboljim praksama. Glavni korisnici projekta su […]

Ured koordinatora za reformu javne uprave objavio listu putnih troškova za 2016.

23/05/2017

Ured koordinatora za reformu javne uprave danas je objavio listu putnih troškova zaposlenih za 2016. godinu koju možete preuzeti ovdje. Nakon što je ispunio standarde proaktivne transparentnosti ovom objavom podataka Ured koordinatora za reformu javne uprave učinio je još jedan iskorak u proaktivnoj objavi informacija od javnog značaja. „Institucije uprave u BiH moraju konačno shvatiti […]

Usvajanje nove strategije za reformu javne uprave uslov za dalja ulaganja donatora

16/05/2017

Sarajevo (16.05.2017.) – Donatori u sektoru reforme javne uprave na sastanku održanom danas u Sarajevu iskazali su svoju jasnu podršku da nastave podržavati i ulagati u reformu javne uprave u BiH ali uslov za to je usvajanje Strategije reforme javne uprave za period 2017-2020. Učesnici sastanka, koji je organizirao Ured koordinatora za reformu javne uprave […]

Obučeno 550 državnih službenika i službenica

10/05/2017

(SARAJEVO, 10.05.2017) Na završnoj konferenciji projekta “Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH“ promoviran je Priručnik za zaposlene u državnoj službi/upravi za borbu protiv korupcije, te su dodijeljeni certifikati za 31 trenera/icu u ovoj oblasti. Projekat je finansiran sredstvima Fonda za reformu javne uprave, a implementator je“ZAMM media CONSULTING“. Tokom […]

Održane obuke iz oblasti javnih politika u Brčko distriktu BiH

09/05/2017

U okviru Projekta „Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza II (SPPD II)“ koji se implementira sredstvima Fonda za reformu javne uprave, a koji za opšti cilj ima jačanje procesa strateškog planiranja i donošenja javnih politika u organima javne uprave na svim upravnim nivoima, započet je proces obuka u oblasti javnih politika […]

Završna konferencija projekta “Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH“

05/05/2017

Na završnoj konferenciji projekta “Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH” koja će se održati u srijedu, 10. maja u Sarajevu (hotel Bristol, u 11 sati) će biti promovisan Priručnik za zaposlene u strukturama državne službe/uprave za borbu protiv korupcije. Cilj projekta koji provodi Ured Koordinatora za reformu javne uprave […]

BH Radio 1 o projektu “Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH“

04/05/2017

Emisija “Otvoreni studio” BH Radija 1 koja je emitovana jutros bila je posvećena realizaciji projekta “Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH“ O realizaciji projekta su govorili vođa projektnog tima Almir Maljević, profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. O borbi protiv korpcije govorila je […]

Na Jahorini održan drugi ciklus obuke iz oblasti javnih politika

04/05/2017

Drugi ciklus obuke iz oblasti razvoja javnih politika, organiziran kroz projekat „Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza II (SPPD II)“, održan je 25. i 26. aprila 2017.g. na Jahorini. Polaznici obuke su bili službenici ministarstava i upravnih organizacija Bosne i Hercegovine, a tema koja je obrađena je bila „Formulacija javnih politika“ […]

Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts