Projekat “Unapređenje procesa analize potreba i evaluacije efekata obuke”

21/04/2017

Obukom državnih službenika postiže se višestruka dobit za institucije, ali i za građane, prije svega poboljšan kvalitet dobijenih usluga. Obuka nije stvar izbora, ona je prijeka potreba, posebno u periodima značajnih  promjena i provođenja reformi. U domenu državne službe način i realizacija stručnog usavršavanja i obrazovanja je regulisan zakonskim i podzakonskim aktima. Najveći izazov je […]

Banja Luka: Održane obuke o strateškom planiranju

20/04/2017

U okviru projekta „Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza II (SPPD II)“ koji se implementira sredstvima Fonda za reformu javne uprave, a koji za opšti cilj ima jačanje procesa strateškog planiranja i donošenja javnih politika u organima javne uprave na svim upravnim nivoima, u Banja Luci je 19. i 20. aprila […]

Danas sjednica NT za oblast Upravni postupci i upravne usluge

19/04/2017

Danas se na Vlašiću, sa početkom u 10:00 sati, održava sjednica Nadzornog tima za implementaciju Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH, za oblast Upravni postupci i upravne usluge. Dnevni red: Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice NT Informacija o stanju na projektu „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a    za kontrolu propisa i uspostavljanje […]

Uskoro nove obuke za komunikatore u javnoj upravi u BiH

13/04/2017

Ured koordinatora za reformu javne uprave, u saradnji sa implementatorom projekta Kronauer Consulting, predstavio je danas projekat  “Obuka službenika za informisanje/odnose s javnošću – faza II”. Tom prilikom predstavljeni su projektni ciljevi i aktivnosti, najavljene obuke i održavanje druge tematske konferencije “PR Networking II”. Projekat je zajednički za nivo Vijeća ministara BiH, Vlade Federacije BiH, […]

Usvojen Godišnji finansijski izvještaj Fonda za reformu javne uprave za 2016.

12/04/2017

Članovi Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave na sjednici održanoj danas u Sarajevu usvojili su Godišnji finansijski izvještaj Fonda za reformu javne uprave za 2016. godinu. Aneta Raić, šefica Jedinice za donatorsku koordinaciju, finansije, nadzor i evaluaciju u Uredu koordinatora za reformu javne uprave istakla je da su do kraja prošle godine donatori izvršili […]

Rast od tri posto u provođenju Strategije reforme javne uprave u prošloj godini

12/04/2017

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ureda koordinatora za reformu javne uprave, na sjednici održanoj danas u Sarajevu usvojilo je Godišnji izvještaj o napretku u provođenju Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini za period januar – decembar 2016. godine, u kojem se navodi da je u 2016. godini ukupno ostvareno […]

Novi sistem za upravljanje i praćenje sjednica vlada i čuvanje dokumenata

12/04/2017

Koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan i ovlašteni zastupnik firme “Lanaco d.o.o.” Banja Luka Dragan Ninić potpisali su danas u Sarajevu ugovor o realizaciji projekta koji se odnosi na Republiku Srpsku i Brčko Distrikt, a cilj mu je omogućiti institucijama javne uprave da posluju transparentnije i brže kroz implementaciju stabilnog, efikasnog i sigurnog sistema […]

Sutra potpisivanje ugovora za implementaciju novog projekta iz oblasti e-uprava

11/04/2017

Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave i  Nebojša Ninić, ovlašteni zastupnik firme „Lanaco d.o.o.“ Banja Luka sutra (12.04.2017) u 11.00 sati će u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave (Vrazova 9, Sarajevo) potpisati ugovor o realizaciji projekta „Nadogradnja i uspostava sistema za e-sjednice vlada“. Ovo je još jedan reformski projekat iz oblasti e-uprave, […]

Održan sastanak Implementacionog i Nadzornog tima projekta SPPD2

11/04/2017

U Mostaru je 07. i 08. aprila 2017.godine održan sastanak upravljačkih struktura projekta “Razvoj kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika” (poznatijeg kao SPPD II faza) koji provodi Djikic Consulting Services. Upravljačke strukture  čine predstavnici upravnih organa sa nivoa BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH imenovani u Implementacioni i Nadzorni tim Projekta. […]

Prezentacija projektnih aktivnosti – “Obuka službenika za informisanje/odnose s javnošću – faza II”

10/04/2017

Ured koordinatora za reformu javne uprave, u saradnji sa implementatorom projekta “Obuka službenika za informisanje/odnose s javnošću – faza II”, Kronauer Consulting d.o.o. će u četvrtak, 13.04.2017. u 10:00h u prostorijama Ureda koordinatora (Vrazova 9, Sarajevo) predstaviti projektne aktivnosti i najaviti obuke koje će se u narednom periodu održati za službenike za informisanje/odnose s javnošću. […]

Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts