Održan sastanak u Agenciji za državnu upravu Republike Srpske

21/09/2018

U Banjaluci je jučer održan sastanak direktora Agencije za državnu upravu Republike Srpske, Aleksandra Radete i zamjenika koordinatora za reformu javne uprave, prof.dr. Ferida Otajagića sa saradnicima. Tema sastanka je bila unapređenje saradnje u procesu reforme javne uprave,  promocija istog procesa, te razmjena iskustava. Poseban akcenat je stavljen na proces usvajanja novog Strateškog okvira za […]

Podrška uspostavljanju sistematskog ispitivanja zadovoljstva korisnika

18/09/2018

Ured koordinatora za reformu javne uprave u saradnji sa Programom jačanja javnih institucija kojeg u Bosni i Hercegovini implementira njemački GIZ će u narednom periodu pružiti ekspertsku podršku Direkciji za europske integracije, Konkurencijskom vijeću BiH, Uredu za zakonodavstvo BiH, Agenciji za javne nabavke  BiH, Direkciji za ekonomsko planiranje BiH i Regulatornoj agenciji za komunikacije na uvođenju ispitivanja zadovoljstva […]

Nova strategija regionalne škole za javnu upravu

17/09/2018

Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave prisustvovali su u petak, 14.09.2018. godine radnom sastanku kojeg je u Sarajevu organizirala Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA). Tema sastanka je bila prezentacija i diskusija na novi nacrt Strategije Regionalne škole za javnu upravu za period 2019-2024. Podsjećamo, Regionalna škola za javnu upravu sa sjedištem u Danilovgradu […]

Anketa o ispitivanju zadovoljstva korisnika Ureda koordinatora za reformu javne uprave

17/09/2018

Ured koordinatora za reformu javne uprave koordinira proces reforme javne uprave u BiH, u saradnji sa nadležnim institucijama i organima uprave sa nivoa BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, predstavnicima međunarodne zajednice i donatorima i stvara uslove za efikasnu i efektivnu implementaciju reforme javne uprave u BiH, putem: zajedničkog rada sa predstavnicima političkih, operativnih, nadzornih […]

U okviru SPPD 2 projekta 6. i 7. septembra 2018 organizovana je posjeta razmjene iskustava Ministarstvu finansija i Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU Republike Hrvatske

10/09/2018

U okviru projekta “Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza 2 (SPPD 2)”, koji je finansiran sredstvima Fonda za reformu javne uprave,  6. i 7. septembra 2018. godine organizovana je posjeta razmjene iskustava Ministarstvu finansija i Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU Republike Hrvatske.   Teme posjete su programsko budžetiranje, i povezivanje procesa planiranja […]

U Beogradu regionalna konferencija o temi reformi javne uprave

07/09/2018

Tokom protekle tri godine, šest think tank-ova sa Zapadnog Balkana istraživalo je proces reforme javne uprave u regionu, pružajući uvid u to kako civilno društvo posmatra ovaj proces. Kako zahtevati bolju upravu na Zapadnom Balkanu? Zašto je važno uključiti civilno društvo? Zašto je regionalni pristup poboljšanju dobre uprave važan? U Beogradu će se 25. i […]

Održana druga sjednica Savjetodavnog vijeća

31/08/2018

Jučer je u Sarajevu održana druga sjednica Savjetodavnog vijeća za implementaciju Inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, na kojoj  su članovi razmatrali prijedloge mjera za prvi Okvirni akcioni plan koji BiH treba pripremiti. Okvirni akcioni plan činit će planovi Vijeća ministara BiH, Vlade Federacije BiH,  Vlade Republike Srpske i Vlade Brčko distrikta BiH. Unapređenje transparentnosti institucija […]

Hoće li BiH dobiti otvoreniju vlast?

13/08/2018

Mjere u prvom akcionom planu odnosit će se na unapređenja proaktivne transparentnosti institucija vlasti i saradnje sa civilnim društvom, kaže koordinator. Bosna i Hercegovina ima rok da do kraja augusta izradi i Upravnom odboru Partnerstva za otvorenu vlast pošalje svoj prvi akcioni plan za implementaciju ove inicijative, a trenutno članovi Savjetodavnog vijeća za inicijativu Partnerstvo […]

Helen Darbishire: Ako vlast šuti, onda raste korupcija

13/08/2018

Izvršna direktorica organizacije Access Info Europe i članica UO Partnerstva za otvorenu vlast, govori o kaskanju BiH za evropskim standardima. U Sarajevu ste ovih dana angažovani kao trenerica za oblast proaktivne transparentnosti, gdje je u toku obuka za državne službenike. Možete li nam nešto više o tome reći? – U osnovi, mi pripremamo državne službenike […]

Pregled ključnih socio-ekonomskih politika u Bosni i Hercegovini u kontekstu Opštih izbora 2018. godine

09/08/2018

Centar za politike i upravljanje objavio je analizu „Pregled ključnih socio-ekonomskih politika u Bosni i Hercegovini u kontekstu Opštih izbora 2018. godine“, u kojoj su sadržane konkretne reformske mjere, a koje je prema stavovima organizacija civilnog društva, te poslovne i međunarodne zajednice, potrebno sprovesti nakon izbora ove godine. Publikacija je nastala kao produkt analize mjera […]

Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts