9. maj – Dan Evrope

06/05/2008

Danas, jedan od evropskih simbola, zajedno sa himnom, zastavom i jedinstvenom valutom je i jedan značajan datum – 9. maj. Taj dan se svake godine obilježava kao Dan Evrope. Ovi simboli identificiraju politički entitet i cjelovitost Evropske unije. Zbog toga je ovaj datum izuzetno bitan za Uniju. Toga dana, 9. maja 1950, učinjen je prvi […]

Inovacije u oblasti javnog upravljanja u mediteranskom regionu

29/04/2008

  Partnerske zemlje   Zemlje korisnice U Dubrovniku je od 23. – 25. aprila 2008. održan međunarodni sastanak "Inovacije u oblasti javnog upravljanja u mediteranskom regionu". Organizatori susreta bili su Odjel Ujedinjenih nacija za Ekonomska i socijalna pitanja (UN DESA) i Središnji Ured za upravu Vlade Republike Hrvatske. Gotovo sve zemlje mediteranskog regiona su uzele […]

Održan sastanak Nadzornog tima za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju

22/04/2008

Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju, održan je 22. aprila 2008. godine u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave. Na sastanku je jednoglasno usvojen Poslovnik o radu i izabran predsjedavajući Nadzornog tima, čime su i formalno ispunjeni uslovi za puni angažman članova ovog međuvladinog tijela u implementaciji […]

Prezentiran Izvještaj o godišnjem napretku Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave

03/04/2008

Ured koordinatora za reformu javne uprave prezentirao je u utorak u Sarajevu Godišnji izvještaj o napretku reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini. Izvještaj navodi da je ukupna realizacija Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH 18,43 posto, te daje detaljne podatke o napretku reforme, ukupno i po reformskim oblastima. Riječ je o […]

Izvještaj o napretku u reformi javne uprave

02/04/2008

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 43. sjednici, održanoj 27. marta 2008. godine, usvojilo Godišnji izvještaj o napretku reforme javne uprave u BiH. Time je ovaj dokument, pripremljen od Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH i zvanično potvrđen kao izvor informacija o stanju i napretku ostvarenom u oblasti reforme javne uprave. Izvještaj, […]

Održan drugi sastanak nadzornih timova

11/03/2008

Drugi zajednički sastanak članova i zamjenika članova nadzornih timova za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH, održan je 11. marta 2008. godine u Sarajevu. Učesnici sastanka su u raspravi o Prijedlogu poslovnika o radu nadzornih timova usaglasili tekst ovog dokumenta i izrazili spremnost da ga na sastanku i usvoje, kako bi […]

Održana druga sjednica Upravnog odbora fonda za RJU

07/03/2008

Druga sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave održana je 07. marta 2008. godine u Sarajevu. Sjednici su prisustvovali svi članovi Upravnog odbora. Na dnevnom redu bilo je usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice, informacija o izjašnjavanju odsutnih članova Upravnog odbora o Poslovniku o radu Upravnog odbora FRJU, te razmatranje dokumenta ''Smjernice za formiranje i […]

Fond za reformu javne uprave počeo sa operativnim djelovanjem

22/02/2008

Na sjednici Upravnog odbora fonda za reformu javne uprave, održanoj 08.02.2008. godine usvojen je Poslovnik o radu upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave. Pozitivno izjašnjavanje svih članova Upravnog odbora na sjednici o prijedlogu Poslovnika o radu Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održanoj u Sarajevu označilo je i zvaničan početak funkcionisanja Fonda, u […]

Studija izvodljivosti za formiranje Instituta za javnu upravu u BiH

12/02/2008

U okviru dokumenta Strategija reforme javne uprave, postojanje „zadovoljavajućih upravnih kapaciteta“ je utvrđeno kao jedan od ključnih preduslova za uspješnu provedbu reformi i integraciju BiH u Evropsku uniju (EU). Iz ovoga proizilazi primarni cilj utvrđen Strategijom za RJU u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima koji se odnosi na potrebu da se razvije “profesionalna, politički nepristrasna, nacionalno […]

Saopštenje ADU RS

24/01/2008

Povodom izvještaja o napretku u reformi javne uprave, koji je u okviru projekta ''Bržim promjenama do bolje javne uprave u BiH'' uradio Centar za humanu politiku uz podršku centra civilnih inicijativa i prezentirao u Banjaluci 23.01.2008. godine, Agencija za javnu upravu Republike Srpske izdala je zvanično saopštenje. Kompletno saopštenje Agencije za državnu upravu RS možete […]

May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts