“Proširenje informacionog sistema za upravljanje ljudskim potencijalima sa softverskim modulima za planiranje kadrova i vođenje internog tržišta rada u republičkim organima Republike Srpske“ novi je projekat  u oblasti reforme javne uprave čija je implementacija počela, a nakon što je Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH potpisao ugovor sa  firmom Nites d.o.o. Banja Luka.

Ovo je jedan od projekata iz oblasti Upravaljanja ljudskim potencijalima i njegova realizacija doprinosi ispunjenju mjera iz Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH.

Projekat predviđa nabavku softvera za planiranje kadrova i interno tržište rada.

Nabavkom softvera  podaci sa internog tržišta rada, koji obuhvataju bitnu evidenciju o: slobodnim radnim mjestima, državnim službenicima koji ispunjavaju uslove za trajni ili privremeni premještaj na drugo radno mjesto, neraspoređenim državnim službenicima…naći će se u Centralnom registru kadrova Agencije za državnu upravu RS.

ADU RS će ovim unaprijediti kadrovsko planiranje i omogućiti horizontalnu mobilnost državnih službenika  u RS., a što je i preporuka SIGMA-e.  

Vrijednost ugovora je 57.587,40 KM, a implementacija projekta trajat će šest mjeseci.