Vlada FBiH na sjednici održanoj jučer usvojila je Program javnih investicija Federacije BiH (PIP) za razdoblje od 2013. do 2015. godine, čiji je temeljni cilj usuglašavanje razvojnih projekata s realnim izvorima financiranja za njihovu realizaciju. Kako se PIP, pored kandidiranih, sastoji i od kapitalnih projekata s osiguranim izvorima financiranja, čija je realizacija u tijeku, on služi i kao osnova za analizu javnih investicija.

Pri planiranju ulaganja i donošenja investicijskih odluka, PIP treba za Vladu Federacije BiH postati sredstvo upravljanja razvojem i podizanja učinkovitosti javnih investicija. Također, treba poslužiti i kao sredstvo za pristup drugim izvorima financiranja, obzirom da proračunska sredstva nisu dovoljna za financiranje višegodišnjih razvojnih projekata. Na ovaj način se projekti javnih investicija stavljaju u funkciju ostvarivanja sektorskih politika i strategijskih ciljeva i omogućava bolja povezanost između prioritetnih projekata i procesa alokacije svih raspoloživih sredstava. Glavne značajke PIP-a 2013.-2015. su okvir planiranja ulaganja od tri godine (sukladno razdoblju određenom za pripremu Dokumenta okvirnog proračuna), fleksibilnost, kao i klasifikaciranje projekata prema izvjesnosti.

Za financiranje u prvoj godini uključeni su samo projekti koji su jasno formulirani i imaju osigurane izvore, a za ostale godine uključuju se oni koji su jasno formulirani, bez godišnjih planova financiranja.

Ukupna vrijednost projekata uključenih u PIP 2013.-2015. godine iznosi 10.430,78 milijuna konvertibilnih maraka, od čega je za realizaciju u ovom razdoblju planirano 2.885,75 milijuna KM. Ukupna vrijednost tekućih (u implementaciji i odobrenih) projekata iznosi 6.651,59 milijuna. KM, dok je vrijednost kandidiranih 3.779,09 milijuna KM.

Najveći broj projekata se implementira u sektorima energetike i prometa i komunikacija (po 19), te prostornog uređenja (16). Najveću vrijednost u ukupno planiranim ulaganjima imaju projekti u energetici (60,91 posto ili 3.907,25 milijuna KM), prometu i komunikacijama (28,15 posto ili 1.805,93 milijuna KM) i vodoprivredi (2,24 posto ili 143,63 milijuna KM), što je 91,30 posto od ukupno planiranih ulaganja, saopćeno je iz Vlade FBiH.