Влада ФБиХ на сједници одржаној јучер усвојила је Програм јавних инвестиција Федерације БиХ (ПИП) за раздобље од 2013. до 2015. године, чији је темељни циљ усуглашавање развојних пројеката с реалним изворима финанцирања за њихову реализацију.

Како се ПИП, поред кандидираних, састоји и од капиталних пројеката с осигураним изворима финанцирања, чија је реализација у тијеку, он служи и као основа за анализу јавних инвестиција.

При планирању улагања и доношења инвестицијских одлука, ПИП треба за Владу Федерације БиХ постати средство управљања развојем и подизања учинковитости јавних инвестиција. Такођер, треба послужити и као средство за приступ другим изворима финанцирања, обзиром да прорачунска средства нису довољна за финанцирање вишегодишњих развојних пројеката. На овај начин се пројекти јавних инвестиција стављају у функцију остваривања секторских политика и стратегијских циљева и омогућава боља повезаност између приоритетних пројеката и процеса алокације свих расположивих средстава.

Главне значајке ПИП-а 2013.-2015. су оквир планирања улагања од три године (сукладно раздобљу одређеном за припрему Документа оквирног прорачуна), флексибилност, као и класификацирање пројеката према извјесности. За финанцирање у првој години укључени су само пројекти који су јасно формулирани и имају осигуране изворе, а за остале године укључују се они који су јасно формулирани, без годишњих планова финанцирања.

Укупна вриједност пројеката укључених у ПИП 2013.-2015. године износи 10.430,78 милијуна конвертибилних марака, од чега је за реализацију у овом раздобљу планирано 2.885,75 милијуна КМ. Укупна вриједност текућих (у имплементацији и одобрених) пројеката износи 6.651,59 милијуна. КМ, док је вриједност кандидираних 3.779,09 милијуна КМ.

Највећи број пројеката се имплементира у секторима енергетике и промета и комуникација (по 19), те просторног уређења (16). Највећу вриједност у укупно планираним улагањима имају пројекти у енергетици (60,91 посто или 3.907,25 милијуна КМ), промету и комуникацијама (28,15 посто или 1.805,93 милијуна КМ) и водопривреди (2,24 посто или 143,63 милијуна КМ), што је 91,30 посто од укупно планираних улагања, саопћено је из Владе ФБиХ.