”Moderna država brine o potrebama i interesima svojih građana, i u tom kontekstu, uspostavljanje javne uprave koja će na adekvatan način odgovoriti potrebama i zahtjevima građana, iznimno je važan proces za Bosnu i Hercegovinu, posebno u smjeru njenog puta ka EU. Građani BiH zahtijevaju i zaslužuju javnu administraciju koja će učinkovito ostvarivati svoje postavljene ciljeve i čiji će rad biti transparentan”, poručio je predsjednik Narodne stranke Radom za boljitak i zastupnik u ZD Parlamenta BiH, Mladen Ivanković Lijanović u toku danas održanog sastanka sa koordinatoricom Ureda za reformu javne uprave BiH, Semihom Borovac, koju je ovim  putem upoznao sa Rezolucijom o uspostavi e-uprave usvojenom od strane ZD PSBiH na 50. sjednici ovog tijela.

Izradu i usvajanje Rezolucije o uspostavi e-uprave inicirao je Boljitkov predsjednik i zastupnik Mladen Ivanković Lijanović.

Koordinatorica Ureda za reformu javne uprave BiH ovom prilikom zahvalila se Boljitku što je problematiku i važnost uspostave e-uprave prepoznala isključivo kao podršku u njihovim nastojanjima da se građanima BiH olakša komunikacija za državnom upravom.

“Zahvalni smo na vašoj, za nas, veoma značajnoj političkoj podršci ali i na podršci koju nam je u provedbi reforme javne uprave, i kroz usvajanje Rezolucije o uspostavi e-uprave, dao i Predstavnički dom Parlamenta BiH kao i Vijeće ministara BiH. Jako je značajno što smo danas precizirali da se Rezolucija odnosi na implementaciju rezultata završenog projekta iz reformske oblasti eUprava “Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka”, te ćemo i mi u ovom smjeru aktualizirati dalje aktivnosti na državnom nivou s preporukom da i ostali upravni nivoi učine isto. Oblast E-uprave nije samo Okvir interoperabilnosti, već je to veoma širok i kompleksan koncept funkcionisanja javne uprave. Realizacijom zajedničkih projekata koji se finansiraju iz Fonda za reformu javne uprave u cijeloj BiH, Ured koordinatora za reformu javne uprave nastoji, preko uspostavljenih koordinacionih i implementacionih struktura da pruži direktnu podršku reformi. Zahvalni smo što se interesujete i za njih, a sve s ciljem da se se bh. građanima i poslovnoj zajednici omogući da, elektroničkim putem, na jednostavniji, efikasniji i transparentnij način komuniciraju sa institucijama javne uprave”, poručila je u toku sastanka Semiha Borovac, koordinatorica Ureda za reformu javne uprave.