Proaktivna transparentnost

30/11/2020

Proaktivna transparentnost je princip koji podrazumijeva da institucije stavljaju na uvid i raspolaganje javnosti bitne informacije i onda kada se to od njih ne traži.

Fond RJU

17/07/2016

Fond za reformu javne uprave jedinstven je primjer ulaganja donatorske pomoći. Sredstva Fonda isključivo služe za pružanje tehničke pomoći u procesu implementacije Strategije reforme javne uprave u BiH.

Misija i vizija

17/07/2016

Ured koordinatora za reformu javne uprave koordinira proces reforme javne uprave u BiH i stvara uslove za efikasnu i efektivnu implementaciju reforme javne uprave u BiH.

Reforma javne uprave

17/07/2016

Reformirana javna uprava pruža bolje usluge građanima i poslovnim subjektima i jedan je od preduslova za brži ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

Aktuelni projekti

16/07/2016

Ovdje možete pogledati sve projekte koji su započeli u 2016. godini. Trenutno je u toku implementacija osam projekata iz oblasti reforme javne uprave.

Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts