Proaktivna transparentnost

30/11/2020

Proaktivna transparentnost je princip koji podrazumijeva da institucije stavljaju na uvid i raspolaganje javnosti bitne informacije i onda kada se to od njih ne traži.

Fond RJU

17/07/2016

Fond za reformu javne uprave jedinstven je primjer ulaganja donatorske pomoći. Sredstva Fonda isključivo služe za pružanje tehničke pomoći u procesu implementacije Strategije reforme javne uprave u BiH.

Misija i vizija

17/07/2016

Ured koordinatora za reformu javne uprave koordinira proces reforme javne uprave u BiH i stvara uslove za efikasnu i efektivnu implementaciju reforme javne uprave u BiH.

Reforma javne uprave

17/07/2016

Reformirana javna uprava pruža bolje usluge građanima i poslovnim subjektima i jedan je od preduslova za brži ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

Aktuelni projekti

16/07/2016

Ovdje možete pogledati sve projekte koji su započeli u 2016. godini. Trenutno je u toku implementacija osam projekata iz oblasti reforme javne uprave.

Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts