Reformirana javna uprava pruža bolje usluge građanima i poslovnim subjektima i jedan je od preduslova za brži ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.