Reformirana javna uprava pruža bolje usluge građanima i poslovnim subjektima i jedan je od preduvjeta za brži ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.