Реформисана јавна управа пружа боље услуге грађанима и пословним субјектима и један је од предуслова за бржи улазак Босне и Херцеговине у Европску унију.