Fond za reformu javne uprave jedinstven je primjer ulaganja donatorske pomoći. Sredstva Fonda isključivo služe za pružanje tehničke pomoći u procesu implementacije Strategije reforme javne uprave u BiH.