Proaktivna transparentnost je princip koji podrazumijeva da institucije stavljaju na uvid i raspolaganje javnosti bitne informacije i onda kada se to od njih ne traži.