Ured koordinatora za reformu javne uprave koordinira proces reforme javne uprave u BiH i stvara uslove za efikasnu i efektivnu implementaciju reforme javne uprave u BiH.