Obavještenje: termin polaganja stručnog ispita

14/11/2013

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:       1/01 Stručni saradnik za reformu javne uprave 2/01 Stručni saradnik za informacije i komunikacije TERMIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA Datum polaganja pismenog dijela stručnog ispita: 22. novembra 2013. godine (petak). Pismeni dio stručnog ispita biće održan 22.11.2013. godine sa početkom u 10.00. sati u sali Parlamentarne […]

Obavještenje o terminu polaganja javnog ispita

14/03/2013

          TERMIN POLAGANJA JAVNOG ISPITA   po Javnom oglasu za popunjavanje radnih mjesta državnog službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave   Krajnji rok za prijave: 21.02.2013. Radno mjesto za koje je raspisan konkurs: 1/01 Stručni saradnik za reformu javne uprave ________________________________________Datum polaganja javnog ispita: 21.03.2013. godine od 11,00 do […]

Rezultati pismenog i usmenog dijela stručnog ispita u sklopu konkursa za prijem državnog službenika

01/06/2011

Rezultati polaganja usmenog dijela stručnog ispita (intervju) i konačni rezultati polaganja stručnog ispita u sklupu konkursne procedure za prijem zaposlenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Datum polaganja: pismeni i usmeni (intervju) – 30. maj 2011. godine 1.) Voditelj protokola i arhivar Rezultate ispita možete vidjeti ovdje.

Rezultati pismenog i usmenog dijela stručnog ispita u sklopu konkursa za prijem državnog službenika

10/12/2010

Rezultati polaganja usmenog dijela stručnog ispita (intervju) i konačni rezultati polaganja stručnog ispita u sklupu konkursne procedure za prijem zaposlenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Datum polaganja: pismeni i usmeni (intervju) – 06.decembar 2010. godine 1) Stručni savjetnik za reformu javne uprave – reformska oblast Upravni postupak […]

Obavještenje o rasporedu polaganja pismenog i usmenog dijela stručnog ispita

02/12/2010

Obavještenje o rasporedu polaganja pismenog i usmenog dijela stručnog ispita u sklopu konkursa za Pismeni dio provjere znanja po javnom oglasu za prijem dva zaposlenika u radni odnos u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na određeno vrijeme–do povratka državnih službenica sa porodiljskog odsustva biće održan u […]

Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts