Rezultati pismenog i usmenog dijela stručnog ispita u sklopu konkursa za prijem državnog službenika

01/06/2011

Rezultati polaganja usmenog dijela stručnog ispita (intervju) i konačni rezultati polaganja stručnog ispita u sklupu konkursne procedure za prijem zaposlenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Datum polaganja: pismeni i usmeni (intervju) – 30. maj 2011. godine 1.) Voditelj protokola i arhivar Rezultate ispita možete vidjeti ovdje.

Rezultati pismenog i usmenog dijela stručnog ispita u sklopu konkursa za prijem državnog službenika

10/12/2010

Rezultati polaganja usmenog dijela stručnog ispita (intervju) i konačni rezultati polaganja stručnog ispita u sklupu konkursne procedure za prijem zaposlenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Datum polaganja: pismeni i usmeni (intervju) – 06.decembar 2010. godine 1) Stručni savjetnik za reformu javne uprave – reformska oblast Upravni postupak […]

Obavještenje o rasporedu polaganja pismenog i usmenog dijela stručnog ispita

02/12/2010

Obavještenje o rasporedu polaganja pismenog i usmenog dijela stručnog ispita u sklopu konkursa za Pismeni dio provjere znanja po javnom oglasu za prijem dva zaposlenika u radni odnos u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na određeno vrijeme–do povratka državnih službenica sa porodiljskog odsustva biće održan u […]

ReSPA: Konkursi za radna mjesta

17/11/2010

Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA) u Danilovgradu sa ciljem jačanja kapaciteta raspisuje konkurs za sljedeća radna mjesta: 1. Programme  Assistant  Više informacija o konkursnoj proceduri možete dobiti ovdje. 2. Facility Manager Više informacija o konkursnoj proceduri možete dobiti ovdje. 3. Personal Assistant to the Director Više informacija o konkursnoj proceduri možete dobiti ovdje. 4. […]

Javni oglas za popunu radnh mjesta

08/11/2010

Na osnovu  čl. 8. st. 2., 3. i 4. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 26/04, 7/05 i 48/05). i člana 28a. st. 1. i 2. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05 i 2/06, 32/07, […]

Obavještenje: Pismeni dio provjere znanja po javnom oglasu

27/07/2010

Pismeni dio provjere znanja po javnom oglasu za prijem u radni odnos na određeno vrijeme zaposlenika u Ured koordinatora za reformu javne uprave na radno mjesto “Viši stručni saradnik za pravne poslove” biće održan u četvrtak, 29. jula u 11.00 sati u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo. Usmeni dio (intervju) […]

Javni oglas za popunu radnih mjesta

26/07/2010

Na osnovu  čl. 8. st. 2., 3. i 4. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 26/04, 7/05 i 48/05). i člana 28a. stav 1. i stav 2. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05 i 2/06, […]

Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts