Obavještenje: termin polaganja stručnog ispita

14/11/2013

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:       1/01 Stručni saradnik za reformu javne uprave 2/01 Stručni saradnik za informacije i komunikacije TERMIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA Datum polaganja pismenog dijela stručnog ispita: 22. novembra 2013. godine (petak). Pismeni dio stručnog ispita biće održan 22.11.2013. godine sa početkom u 10.00. sati u sali Parlamentarne […]

Obavještenje o terminu polaganja javnog ispita

14/03/2013

          TERMIN POLAGANJA JAVNOG ISPITA   po Javnom oglasu za popunjavanje radnih mjesta državnog službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave   Krajnji rok za prijave: 21.02.2013. Radno mjesto za koje je raspisan konkurs: 1/01 Stručni saradnik za reformu javne uprave ________________________________________Datum polaganja javnog ispita: 21.03.2013. godine od 11,00 do […]

Rezultati pismenog i usmenog dijela stručnog ispita u sklopu konkursa za prijem državnog službenika

01/06/2011

Rezultati polaganja usmenog dijela stručnog ispita (intervju) i konačni rezultati polaganja stručnog ispita u sklupu konkursne procedure za prijem zaposlenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Datum polaganja: pismeni i usmeni (intervju) – 30. maj 2011. godine 1.) Voditelj protokola i arhivar Rezultate ispita možete vidjeti ovdje.

Rezultati pismenog i usmenog dijela stručnog ispita u sklopu konkursa za prijem državnog službenika

10/12/2010

Rezultati polaganja usmenog dijela stručnog ispita (intervju) i konačni rezultati polaganja stručnog ispita u sklupu konkursne procedure za prijem zaposlenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Datum polaganja: pismeni i usmeni (intervju) – 06.decembar 2010. godine 1) Stručni savjetnik za reformu javne uprave – reformska oblast Upravni postupak […]

Obavještenje o rasporedu polaganja pismenog i usmenog dijela stručnog ispita

02/12/2010

Obavještenje o rasporedu polaganja pismenog i usmenog dijela stručnog ispita u sklopu konkursa za Pismeni dio provjere znanja po javnom oglasu za prijem dva zaposlenika u radni odnos u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na određeno vrijeme–do povratka državnih službenica sa porodiljskog odsustva biće održan u […]

May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts