Rezultati pismenog i usmenog dijela stručnog ispita

24/07/2008

Rezultati polaganja pismenog i usmenog dijela stručnog ispita u sklopu konkursa za prijem državnih službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH KOMISIJA 1.   Datum polaganja za pozicije 1/01 do 1/08: pismeni – 21.07.2008. godine; usmeni (intervju) – 22.07.2008. godine 1/01 Stručni savjetnik za sektorske reforme (napomena: najmanji […]

“Junior Professionals” – Program za praktikante

16/07/2008

Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH (Ured koordinatora) poziva zainteresovane mlade ljude koji započinju svoju karijeru i koji su zainteresovani za obuku uz rad, da dostave svoje prijave za učešće u Programu za praktikante (Junior professionals). Program se finansira kroz tekući Projekat državne i entitetske reforme javne uprave u BiH, koji provodi Nacionalna škola […]

Opis programa i posla za praktikante u Uredu koordinatora za reformu javne uprave u BiH

19/05/2008

Svrha angažmana: Program za angažovanje praktikanata (Junior professionals) predstavlja polaznu tačku u radu i razvoju karijere u institucijama državne službe Bosne i Hercegovine, a dizajniran je u svrhu razvoja profesionalnih vještina mladih stručnjaka u periodu neposredno nakon sticanja univerzitetske diplome i njihovoj pripremi za budući rad u strukturama državne službe/uprave. Odabrani kandidati će,kao praktikanti u […]

Javni oglas za popunu radnih mjesta zaposlenika u Uredu koordinatora

13/05/2008

Na osnovu člana 8. st. 2., 3. i 4. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 26/04, 7/05 i 48/05), člana 6b. stav 3. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ureda predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (broj 01-1-547/2003 od 24.12.2003. godine, broj: 01-02-1424/05 od 17.05.2005. godine, VM broj: 280/05 […]

Rezultati pismenog i usmenog dijela stručnog ispita

18/02/2008

Konkurs za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH REZULTATI PISMENOG I USMENOG DIJELA STRUČNOG ISPITA Rezultati pismenog dijela stručnog ispita: Pozicija 1/01: Stručni savjetnik za reformu javne uprave – za oblast informacionih tehnologija (10/15) 1. Azra Busuladžić, 15 tačnih odgovora, položila Pozicija 1/02: […]

Obavještenje o rasporedu polaganja stručnog ispita

08/02/2008

Obavještavamo kandidate da će pismeni dio stručnog ispita po Javnom oglasu za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, objavljen na internet stranici Agencije za državnu službu BiH 19. 11. 2007.g. biti održan 14.02.2008. u službenim prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave u […]

Javni oglas za prijem pripravnika: konačni rezultati ispita provjere znanja

28/11/2007

  Download: ODLUKA o prijemu pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos na period od jedne godine u Ured koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu Predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.     Tabela: KONAČNI REZULTATI ISPITA PROVJERE ZNANJA P1 – rezultati pismenog testa Č1 – ocjena usmeni – ČLAN 1 Č2 – […]

Obavještenje kandidatima o terminu održavanja pismenog testa

02/11/2007

Obavještavamo kandidate koji su se prijavili na Javni oglas za prijem pripravnika VII stepena stručne spreme u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH da će se pismeni dio ispita provjere znanja za kandidate koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa, održati u četvrtak 08.11.2007. godine u zgradi institucija Bosne i […]

Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts