Proaktivna transparentnost u Bosni i Hercegovini: od principa do prakse (2016)

27/10/2020

Ova je publikacija nastala u okviru projekta “Istraživanje o proaktivnoj transparentnosti javnih institucija u Bosni i Hercegovini”, koji, u ime Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj SR Njemačke, podržava GIZ u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH. Štampanje ove publikacije realizirano je u okviru projekta “Zagovaranje za otvorenu vlast: Pravo da znam u […]

Transparentnost u javnoj upravi u BiH – video

27/10/2020

Šta je transparentnost? Zašto je ona važno načelo rada javne uprave? Na koji način možemo unaprijediti transparentnost javnih institucija? Saznajte u ovom video u proaktivnoj transparentnosti.

“Politika proaktivne transparentnosti u javnoj upravi u BiH”

27/10/2020

Svrha ovog dokumenta jeste da de nira standarde proaktivne objave informacija institucija koje sarađuju u tematskoj oblasti „Komunikacije i upravljanje znanjem“ u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH, a s ciljem povećanja njihove transparentnosti u domenu komunikacija.

Letak – “Imate pravo znati kako se provodi reforma javne uprave u BiH”

18/10/2020

Reforma javne uprave je jedan od preduslova za uspješnu integraciju naše zemlje u Evropsku uniju. Kroz implementaciju strateških dokumenata kao što su Strategija reforme javne uprave, Akcioni plan 1, a kasnije i Revidirani akcioni plan 1 nastoji se, između ostalog, omogućiti efikasna provedba zakona i stvoriti transparentna, građanima orijentirana, racionalna, profesionalna, djelotvorna i učinkovita javna […]

Proaktivna transparentnost u javnoj upravi u BiH

18/10/2020

Ova svojevrsna zbirka dokumenata nastala je kao rezultat djelovanja i angažiranosti članica i članova međuinstitucionalne radne grupe za komunikacije u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH, koji od 2010. godine po nalogu Vlade SR Njemačke provodi njemački GIZ u suradnji s Uredom koordinatora za reformu javne uprave (PARCO), a koji se bave jedinstvenom temom, […]

Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts