Proaktivna transparentnost u Bosni i Hercegovini: od principa do prakse (2016)

27/10/2020

Ova je publikacija nastala u okviru projekta “Istraživanje o proaktivnoj transparentnosti javnih institucija u Bosni i Hercegovini”, koji, u ime Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj SR Njemačke, podržava GIZ u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH. Štampanje ove publikacije realizirano je u okviru projekta “Zagovaranje za otvorenu vlast: Pravo da znam u […]

Transparentnost u javnoj upravi u BiH – video

27/10/2020

Šta je transparentnost? Zašto je ona važno načelo rada javne uprave? Na koji način možemo unaprijediti transparentnost javnih institucija? Saznajte u ovom video u proaktivnoj transparentnosti.

“Politika proaktivne transparentnosti u javnoj upravi u BiH”

27/10/2020

Svrha ovog dokumenta jeste da de nira standarde proaktivne objave informacija institucija koje sarađuju u tematskoj oblasti „Komunikacije i upravljanje znanjem“ u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH, a s ciljem povećanja njihove transparentnosti u domenu komunikacija.

Letak – “Imate pravo znati kako se provodi reforma javne uprave u BiH”

18/10/2020

Reforma javne uprave je jedan od preduslova za uspješnu integraciju naše zemlje u Evropsku uniju. Kroz implementaciju strateških dokumenata kao što su Strategija reforme javne uprave, Akcioni plan 1, a kasnije i Revidirani akcioni plan 1 nastoji se, između ostalog, omogućiti efikasna provedba zakona i stvoriti transparentna, građanima orijentirana, racionalna, profesionalna, djelotvorna i učinkovita javna […]

Proaktivna transparentnost u javnoj upravi u BiH

18/10/2020

Ova svojevrsna zbirka dokumenata nastala je kao rezultat djelovanja i angažiranosti članica i članova međuinstitucionalne radne grupe za komunikacije u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH, koji od 2010. godine po nalogu Vlade SR Njemačke provodi njemački GIZ u suradnji s Uredom koordinatora za reformu javne uprave (PARCO), a koji se bave jedinstvenom temom, […]

Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts