Ova svojevrsna zbirka dokumenata nastala je kao rezultat djelovanja i angažiranosti članica i članova međuinstitucionalne radne grupe za komunikacije u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH, koji od 2010. godine po nalogu Vlade SR Njemačke provodi njemački GIZ u suradnji s Uredom koordinatora za reformu javne uprave (PARCO), a koji se bave jedinstvenom temom, temom proaktivne transparentnosti u javnoj upravi u Bosni i Hercegovini.