Svrha ovog dokumenta jeste da de nira standarde proaktivne objave informacija institucija koje sarađuju u tematskoj oblasti „Komunikacije i upravljanje znanjem“ u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH, a s ciljem povećanja njihove transparentnosti u domenu komunikacija.