Informatizacija: BiH postavlja temelje za uspostavu e-uprave

09/08/2011

E-kapija: Efikasna i moderna javna uprava predstavlja izuzetno važan faktor u ukupnom razvoju gospodarstva i unapređenju konkurentnosti domaćih proizvoda, dok neefikasnost rezultira lošim uslugama i uvijek ide na teret njenih korisnika tj. građana. Zbog toga je reforma javne uprave, koja je prema svim istraživanjima u BiH još uvijek spora i ne zadovoljava potrebe korisnika, nešto […]

Informatizacija: BiH postavlja temelje za uspostavu e-uprave

09/08/2011

Efikasna i moderna javna uprava predstavlja izuzetno važan faktor u ukupnom razvoju gospodarstva i unapređenju konkurentnosti domaćih proizvoda, dok neefikasnost rezultira lošim uslugama i uvijek ide na teret njenih korisnika tj. građana. Zbog toga je reforma javne uprave, koja je prema svim istraživanjima u BiH još uvijek neučinkovita i ne zadovoljava potrebe građana, nešto na […]

Reforma: Tri projekta koja će unaprijediti rad javne uprave

08/08/2011

E-kapija: Ured koordinatora za reformu javne uprave trenutno povodi tri projekta koji će biti od velike važnosti u unaprijeđenju izrade politika institucija vlasti i izgradnje koordinacijskih kapaciteta. Sredstva za njih su osigurana iz Fond za reformu javne uprave za ovu oblast. Prema riječima Semihe Borovac, državne koordinatorice za refomu javne uprave, jedna od aktivnosti koji […]

Reforma: Tri projekta koja će unaprijediti rad javne uprave

08/08/2011

Ured koordinatora za reformu javne uprave trenutno provodi tri projekta koji će biti od velike važnosti u unaprijeđenju izrade politika institucija vlasti i izgradnje koordinacijskih kapaciteta. Sredstva za njih su osigurana iz Fond za reformu javne uprave za ovu oblast. Prema riječima Semihe Borovac, državne koordinatorice za refomu javne uprave, jedna od aktivnosti koji će […]

Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts