Efikasna i moderna javna uprava predstavlja izuzetno važan faktor u ukupnom razvoju gospodarstva i unapređenju konkurentnosti domaćih proizvoda, dok neefikasnost rezultira lošim uslugama i uvijek ide na teret njenih korisnika tj. građana.

Zbog toga je reforma javne uprave, koja je prema svim istraživanjima u BiH još uvijek neučinkovita i ne zadovoljava potrebe građana, nešto na čemu će se ubrzano morati raditi na putu prema EU integracijama. Jedan od načina da ju se učini efikasnijom je, kako je pokazala i praksa u drugim zemljama, njena informatizacija.

U tom pravcu idu i projekti koji su u toku, a koje provodi Ured koordinatora za reformu javne uprave…

Vijest možete pročitati u cjelini na portalu E-kapija ili u našoj rubrici Događaji i saopštenja .