Ефикасна и модерна јавна управа представља изузетно важан фактор у укупном развоју економије и унапређењу конкурентности домаћих производа, док неефикасност резултује лошим услугама и увијек иде на терет њених корисника тј. грађана.

Због тога је реформа јавне управе, која је према свим истраживањима у БиХ још увијек неефективна и не задовољава потребе грађана, нешто на чему ће се убрзано морати радити на путу према ЕУ интеграцијама. Један од начина да ју се учини ефикаснијом је, како је показала и пракса у другим земљама, њена информатизација.

У том правцу иду и пројекти који су у току, а које проводи Канцеларија координатора за реформу јавне управе…

 

Вијест можете прочитати у цјелини на порталу Е-капија или у нашој рубрици Догађаји и саопштења .