Srednjoročni plan rada

26/10/2020

Plan rada za period od tri godine, pripremljen u skladu sa Odlukom o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH https://bit.ly/2TXm95Z

Strateški dokumenti institucije

26/10/2020

Politike, strategije i akcioni planovi čija je svrha ostvarivanje određenih, jasno definisanih, dugoročnih ciljeva kojima organ uprave ispunjava svoje nadležnosti, odnosno funkcije u skladu sa opredjeljenjima i ciljevima Vijeća ministara BiH. https://bit.ly/2FfisiX https://bit.ly/2uimcLj

May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts