Srednjoročni plan rada

26/10/2020

Plan rada za period od tri godine, pripremljen u skladu sa Odlukom o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH https://bit.ly/2TXm95Z

Strateški dokumenti institucije

26/10/2020

Politike, strategije i akcioni planovi čija je svrha ostvarivanje određenih, jasno definisanih, dugoročnih ciljeva kojima organ uprave ispunjava svoje nadležnosti, odnosno funkcije u skladu sa opredjeljenjima i ciljevima Vijeća ministara BiH. https://bit.ly/2FfisiX https://bit.ly/2uimcLj

Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts