Izjava o obavljenim konsultacijama koja sadrži sažetak komentara i izvještaj o njihovom prihvatanju ili odbijanju

26/10/2020

Pisani podnesak kojim organ uprave: izjavljuje da su ispunjene minimalne obaveze u pogledu konsultacija u skladu sa Pravilima za konsultacije u izradi pravnih propisa BiH izjavljuje da li nacrt ili prijedlog propisa ili drugog akta ima značajnog uticaja na javnost ili ne obrazlaže zaključak, odluku o obliku dodatnih konsultacija i opisuje dodatne konsultacije koje je […]

Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts