Izjava o obavljenim konsultacijama koja sadrži sažetak komentara i izvještaj o njihovom prihvatanju ili odbijanju

26/10/2020

Pisani podnesak kojim organ uprave: izjavljuje da su ispunjene minimalne obaveze u pogledu konsultacija u skladu sa Pravilima za konsultacije u izradi pravnih propisa BiH izjavljuje da li nacrt ili prijedlog propisa ili drugog akta ima značajnog uticaja na javnost ili ne obrazlaže zaključak, odluku o obliku dodatnih konsultacija i opisuje dodatne konsultacije koje je […]

Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts