Обавјештење о термину полагања јавног испита

14/03/2013

          ТЕРМИН ПОЛАГАЊА ЈАВНОГ ИСПИТА   по Јавном огласу за попуњавање радних мјеста државног службеника у Канцеларији координатора за реформу јавне управе   Крајњи рок за пријаве: 21.02.2013. Радно мјесто за које је расписан конкурс: 1/01 Стручни сарадник за реформу јавне управе________________________________________ Датум полагања јавног испита: 21.03.2013. године од 11,00 до […]

Први корaци ка развоју електронске јавне управе у БиХ

08/03/2013

Управни одбор Фонда за реформу јавне управе на сједници одржаној 07.03.2013. у Министарству управе и локалне самоуправе Републике Српске, усвојио је завршни извјештај консултатне куће ИнфоДом д.о.о. из Загреба, која је имплементирала пројекат „Израда и успостављање оквира интероперабилности и стандарда за размјену података“ из области реформе јавне управе у БиХ. Пројекат је финансиран средствима Фонда […]

Сједница УО Фонда за РЈУ

07/03/2013

Сједница управног одбора Фонда за реформу јавне управе бит ће одржана у четвртак, 07.03.2013. године с почетком у 12 сати у Административном центру Владе Републике Српске (спрат 10, сала за састанке), Трг Републике Српске 1, Бања Лука. Дневни ред: 1.    Верификација Записника с 31. сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, одржане 20.12.2012. године; […]

Састанак НТ за УЉП

06/03/2013

Сједница Надзорног тима за реформску област управљање људским потенцијалима, са предложеним дневним редом:   1. Усвајање дневног реда, 2. Усвајање записника са претходне сједнице Надзорног тима за област управљање људским потенцијалима од 21.12.2012.године,  3. Анализа стања  у реформској области управљање људским потенцијалима и  имплементација мјера из РАП1 у 2013.години, 4. Договор око наставка реализације циља […]

Састанак НТ: Развој капацитета за креирање политика и координацију

06/03/2013

  Састанак Надзорног тима за област Развој капацитета за креирање политика и координацију бит ће одржан у уторак 06.03.2013. године у Бања Луци у згради Владе РС-а, спрат 2, с почетком у  12:00 сати. Дневни ред: 1.    Усвајање Записника с претходног састанка Надзорног тима 2.    Разматрање дорађеног Пројектног приједлога „Јачање капацитета за стратешко планирање и […]

jun0 Posts
jul0 Posts
avg0 Posts
sep0 Posts
okt0 Posts
nov0 Posts
dec0 Posts
jan0 Posts
feb0 Posts
mar0 Posts
apr0 Posts
maj0 Posts
jun0 Posts
jul0 Posts
avg0 Posts
sep0 Posts