Управни одбор Фонда за реформу јавне управе на сједници одржаној 07.03.2013. у Министарству управе и локалне самоуправе Републике Српске, усвојио је завршни извјештај консултатне куће ИнфоДом д.о.о. из Загреба, која је имплементирала пројекат „Израда и успостављање оквира интероперабилности и стандарда за размјену података“ из области реформе јавне управе у БиХ.

Пројекат је финансиран средствима Фонда за реформу јавне управе и имао је за циљ усвајање оквира интероперабилности, на свим управним нивоима у јавној управи, а који је у складу са европским оквиром интероперабилности ЕИФ 2.0.

Иначе, интероперабилност подразумијева способност да се електронски документи и поруке размјене, а подаци из њих употребе и похране на правно прихватљив начин.

Пројектом је развијен оквир интероперабилности, а у сарадњи са 57 институција са сва четири управна нивоа у БиХ, израђено је низ докумената који представљају полуге даљег развоја оквира интероперабилности. Потреба за успостављањем, усвајањем и одржавањем оквира интероперабилности произлази из потребе јавне управе да пружа квалитетне услуге грађанима и привреди (кроз one-stop-shop пружање услуга) те потребе за смањењем трошкова како на страни институција јавне управе код пружања услуга, тако и на страни грађана и привреде – конзумената тих услуга.

„Да би Оквир могао заживјети у пракси, Вијеће министара БиХ, ентитетске владе и Влада Брчко дистрикта БиХ требају првенствено да донесу, између осталог, одлуку о усвајању Оквира интероперабилности”, рекао је проф. др. Славко Видовић,  консултант ИнфоДома,обраћајући се члановима УО.  

Усвајање Оквира интероперабилности у БиХ створит ће предуслове за ефикасну и бржу јавну управу, рационализацију рада државних и јавних органа, пружање услуга вишег нивоа грађанима и привреди, лакшу комуникацију и обједињавање привредних токова унутар БиХ.

Управни одбор Фонда, између осталог, прихватио је данас и завршни извјештај о реализацији пројекта „Информациони систем за управљање буџетом (БМИС) те дао сагласност  за проширење овог пројекта са набавком додатног софтверског БМИС модула за аутоматско планирање плата те набавком 76 додатних БМИС лиценци.

Иначе, БМИС пројектом, између осталог, побољшана је тачност буџета, а министарствима је скраћено вријеме израде буџета, односно сада имају бољи преглед планирања и извршења буџета. Са имплементацијом овог пројекта буџети су сада  транспарентнији. Такође, пројектом је побољшана координација између министарстава на свим нивоима власти.