Сједница Надзорног тима за реформску област управљање људским потенцијалима, са предложеним дневним редом:

 

1. Усвајање дневног реда,

2. Усвајање записника са претходне сједнице Надзорног тима за област управљање људским потенцијалима од 21.12.2012.године, 

3. Анализа стања  у реформској области управљање људским потенцијалима и  имплементација мјера из РАП1 у 2013.години,

4. Договор око наставка реализације циља УЉП 1.1 "Дефинисати политику развоја УЉП-а у структурама јавне управе у БиХ засновану на усаглашеним принципима",

5. Разматрање нових пројектних идеја из реформске области  УЉП у складу са Ревидираним АП1 и утврђивање листе приоритета за 2013.годину,

6. Договор око наставка реализације пројектних идеја из 2012.године "Успостављање информацијоног система за управљање електронским учењем у структурама државне службе БиХ" и "Поједностављење и унапријеђење запошљавања у државној служби",

7. Приједлог "Плана одржавања сједница Надзорног тима за 2013.годину за реформску област управљање људским потенцијалима", 

8. Разно

 

одржаће се у сриједу, 06.03.2013. године, у просторијама Агенције за државну управу Републике Српске, Владике Платона бб 78 000 Бањалука, са почетком у 12 часова.

 

Материјале за састанак чланови Надзорног тима могу преузети у секцији предвиђеној за регистроване кориснике.