Сједница управног одбора Фонда за реформу јавне управе бит ће одржана у четвртак, 07.03.2013. године с почетком у 12 сати у Административном центру Владе Републике Српске (спрат 10, сала за састанке), Трг Републике Српске 1, Бања Лука.

Дневни ред:

1.    Верификација Записника с 31. сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, одржане 20.12.2012. године;

2.    Извјештај Фонда за реформу јавне управе за период 1. јануар – 31. децембар 2012. године с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Извјештај Фонда;

3.    Финални извјештај о имплементацији пројекта „Информацијски систем управљања буџетом“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Финални извјештај ;

4.    Финални извјештај о имплементацији пројекта „Израда и успостављање оквира интероперабилности и стандарда за размјену података“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Финални извјештај;

5.    Извјештај о евалуацији набавке (Јавна набавка додатних услуга путем преговарачког поступка без објављивања обавјештења о набавци за имплементацију пројекта „Информацијски систем управљања буџетом“) с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Извјештај о евалуацији набавке;

6.    Приједлог Одлуке о додјели уговора за набавку додатних услуга за имплементацију пројекта „Информацијски систем управљања буџетом“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на приједлог Одлуке о додјели уговора;

7.    Информација о неутрошеним средствима Фонда за реформу јавне управе;

8.    Информација о активностима на припреми приоритетних пројеката из 2012. године и утврђивању листе приоритета за 2013. годину;

9.    Информација о одлукама донесеним у процедури писаног усаглашавања у периоду између двије сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе;

10.    Разно.