Састанак Надзорног тима за област Развој капацитета за креирање политика и координацију бит ће одржан у уторак 06.03.2013. године у Бања Луци у згради Владе РС-а, спрат 2, с почетком у  12:00 сати.

Дневни ред:

1.    Усвајање Записника с претходног састанка Надзорног тима

2.    Разматрање дорађеног Пројектног приједлога „Јачање капацитета за стратешко планирање и развој политика – фаза II (СППД)

3.    Анализа  стања у реформској области и  проведба мјера  из РАП1 у 2013 години

4.    Приједлог плана за одржавање сједница НТ за 2013. годину

5.    Разно.