ТЕРМИН ПОЛАГАЊА ЈАВНОГ ИСПИТА

 

по Јавном огласу за попуњавање радних мјеста државног службеника у Канцеларији координатора за реформу јавне управе

 

Крајњи рок за пријаве: 21.02.2013.


Радно мјесто за које је расписан конкурс:

1/01 Стручни сарадник за реформу јавне управе
________________________________________

Датум полагања јавног испита: 21.03.2013. године од 11,00 до 11,30 часова

Мјесто полагања: Зграда пријатељства између БиХ и Грчке (сала за тестирање, -1), Трг БиХ број  3, Сарајево.

Н А П О М Е Н А : Сви кандидати који су од момента подношења пријаве на конкурс до дана одржавања јавног испита положили стручни управни испит или јавни испит, испит општег знања, односно испит који одговара побројаним испитима, тј. који нису дужни полагати јавни испит у складу са одредбама члана 13. Одлуке о начину полагања јавног и стручног испита ("Службени гласник БиХ", бр. 96/07 и 43/10), обавезни су да доставе доказ о наведеном, најкасније до момента приступања јавном испиту у заказани термин.

У случају да се кандидат не одазове позиву на јавни испит, а не приложи тражени доказ сматраће се да је одустао од своје пријаве на наведени конкурс.
________________________________________

Напомена за кандидате: На основу рјешења Агенције за заштиту личних података у Босни и Херцеговини, којим је Агенцији за државну службу Босне и Херцеговине забрањено да објављује личне податке кандидата у изборном поступку, на веб сајту Агенције више се јавно не објављују резултати полагања испита у конкурсним процедурама и распореди полагања испита, осим у дијелу који се односи на термин и мјесто одржавања испита. С тим у вези, пријављене кандидате, обавјештавамо о сљедећем:

– уколико учествујете у процедури јавног огласа расписаног на основу члана 21. Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 19/02, 35/03, 4/04,17/04, 24/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 и 40/12), а пријаву са потребном документацијом сте доставили на адресу Агенције за државну службу БиХ, наша Агенција ће вас кроз систем "МојКонкурс" – https://mojkonkurs.ads.gov.ba/ редовно обавјештавати о промјенама статуса ваше пријаве, распоредима и резултатима различитих испита на којима учествујете. Комуникација се одвија слањем персонализованих СМС и и-мејл порука на ваш број мобитела односно вашу адресу електронске поште.

– уколико учествујете у процедури јавног огласа расписаног на основу чл. 19. став (4) и 32а. Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине, а пријаву са потребном документацијом сте доставили на адресу институције која такође и проводи конкурсну процедуру, све детаље у конкурсној процедури, у смислу обавјештавања кандидата, можете добити контактирајући ту институцију, осим позива на јавни испит, који је у надлежности Агенције. Агенција обавјештава кандидате о мјесту и времену полагања јавног испита, најмање три дана прије одржавања испита.

– уколико учествујете у процедури интерног огласа расписаног на основу чл. 19. став (1) и 20., а у вези са чланом 31. став (1) Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине, а пријаву са потребном документацијом сте доставили на адресу институције која такође и проводи конкурсну процедуру, све детаље у конкурсној процедури можете добити контактирајући ту институцију.

– уколико учествујете у процедури јавног огласа у складу са чланом 21. Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине, а у вези са чл. 15. ст. (3) и (4) Закона о Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 25/04, 93/05, 48/07 и 15/08) све детаље у конкурсној процедури у смислу обавјештавања кандидата можете добити контактирајући Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине, осим позива на јавни испит, који је у надлежности Агенције. Агенција обавјештава кандидате о мјесту и времену полагања јавног испита, најмање три дана прије одржавања испита.