TERMIN POLAGANJA JAVNOG ISPITA

 

po Javnom oglasu za popunjavanje radnih mjesta državnog službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave

 

Krajnji rok za prijave: 21.02.2013.


Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:

1/01 Stručni suradnik za reformu javne uprave
________________________________________

Datum polaganja javnog ispita:
21.03.2013. godine od 11,00 do 11,30 sati


Mjesto polaganja:
Zgrada prijateljstva između BiH i Grčke (sala za testiranje, -1),Trg BiH broj  3, Sarajevo.

N A P O M E N A : Svi kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na konkurs do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit općeg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu dužni polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita ("Službeni glasnik BiH", br. 96/07 i 43/10), obavezni su da dostave dokaz o navedenom, najkasnije do momenta pristupanja javnom ispitu u zakazani termin.

U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni konkurs.
_________________
_______________________

Napomena za kandidate: Na osnovu rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, kojim je Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine zabranjeno da objavljuje lične podatke kandidata u izbornom postupku, na web sajtu Agencije više se javno ne objavljuju rezultati polaganja ispita u konkursnim procedurama i rasporedi polaganja ispita, osim u dijelu koji se odnosi na termin i mjesto održavanja ispita. S tim u vezi, prijavljene kandidate, obavještavamo o sljedećem:

– ukoliko učestvujete u proceduri javnog oglasa raspisanog na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04,17/04, 24/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), a prijavu sa potrebnom dokumentacijom ste dostavili na adresu Agencije za državnu službu BiH, naša Agencija će vas kroz sistem "MojKonkurs" – https://mojkonkurs.ads.gov.ba/ redovito obavještavati o promjenama statusa vaše prijave, rasporedima i rezultatima različitih ispita na kojima učestvujete. Komunikacija se odvija slanjem personaliziranih SMS i e-mail poruka na vaš broj mobitela odnosno vašu adresu elektronske pošte.

– ukoliko učestvujete u proceduri javnog oglasa raspisanog na osnovu čl. 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, a prijavu sa potrebnom dokumentacijom ste dostavili na adresu institucije koja također i provodi konkursnu proceduru, sve detalje u konkursnoj proceduri, u smislu obavještavanja kandidata, možete dobiti kontaktirajući tu instituciju, izuzev poziva na javni ispit, koji je u nadležnosti Agencije. Agencija obavještava kandidate o mjestu i vremenu polaganja javnog ispita, najmanje tri dana prije održavanja ispita.

– ukoliko učestvujete u proceduri internog oglasa raspisanog na osnovu čl. 19. stav (1) i 20., a u vezi sa članom 31. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, a prijavu sa potrebnom dokumentacijom ste dostavili na adresu institucije koja također i provodi konkursnu proceduru, sve detalje u konkursnoj proceduri možete dobiti kontaktirajući tu instituciju.

– ukoliko učestvujete u proceduri javnog oglasa u skladu sa članom 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, a u vezi sa čl. 15. st. (3) i (4) Zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) sve detalje u konkursnoj proceduri u smislu obavještavanja kandidata možete dobiti kontaktirajući Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, izuzev poziva na javni ispit, koji je u nadležnosti Agencije. Agencija obavještava kandidate o mjestu i vremenu polaganja javnog ispita, najmanje tri dana prije održavanja ispita.