Обавјештење о термину полагања јавног испита

14/03/2013

          ТЕРМИН ПОЛАГАЊА ЈАВНОГ ИСПИТА   по Јавном огласу за попуњавање радних мјеста државног службеника у Канцеларији координатора за реформу јавне управе   Крајњи рок за пријаве: 21.02.2013. Радно мјесто за које је расписан конкурс: 1/01 Стручни сарадник за реформу јавне управе________________________________________ Датум полагања јавног испита: 21.03.2013. године од 11,00 до […]

Први корaци ка развоју електронске јавне управе у БиХ

08/03/2013

Управни одбор Фонда за реформу јавне управе на сједници одржаној 07.03.2013. у Министарству управе и локалне самоуправе Републике Српске, усвојио је завршни извјештај консултатне куће ИнфоДом д.о.о. из Загреба, која је имплементирала пројекат „Израда и успостављање оквира интероперабилности и стандарда за размјену података“ из области реформе јавне управе у БиХ. Пројекат је финансиран средствима Фонда […]

Сједница УО Фонда за РЈУ

07/03/2013

Сједница управног одбора Фонда за реформу јавне управе бит ће одржана у четвртак, 07.03.2013. године с почетком у 12 сати у Административном центру Владе Републике Српске (спрат 10, сала за састанке), Трг Републике Српске 1, Бања Лука. Дневни ред: 1.    Верификација Записника с 31. сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, одржане 20.12.2012. године; […]

Састанак НТ за УЉП

06/03/2013

Сједница Надзорног тима за реформску област управљање људским потенцијалима, са предложеним дневним редом:   1. Усвајање дневног реда, 2. Усвајање записника са претходне сједнице Надзорног тима за област управљање људским потенцијалима од 21.12.2012.године,  3. Анализа стања  у реформској области управљање људским потенцијалима и  имплементација мјера из РАП1 у 2013.години, 4. Договор око наставка реализације циља […]

Састанак НТ: Развој капацитета за креирање политика и координацију

06/03/2013

  Састанак Надзорног тима за област Развој капацитета за креирање политика и координацију бит ће одржан у уторак 06.03.2013. године у Бања Луци у згради Владе РС-а, спрат 2, с почетком у  12:00 сати. Дневни ред: 1.    Усвајање Записника с претходног састанка Надзорног тима 2.    Разматрање дорађеног Пројектног приједлога „Јачање капацитета за стратешко планирање и […]

jan0 Posts
feb0 Posts
mar0 Posts
apr0 Posts
maj0 Posts
jun0 Posts
jul0 Posts
avg0 Posts
sep0 Posts