Gdje piše da to trebamo uraditi?

19/10/2020

Na 160. sjednici Vijeća ministara BiH, održanoj 3. decembra 2018., usvojena je informacija Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH o aktivnostima preduzetim na unapređenju proaktivne transparentnosti.1 Zaključcima VM BiH institucije su obavezne da provedu standarde proaktivne transparentnosti te da o tome polugodišnje izvještavaju. • Vijeće ministara BiH je na svojoj 155. sjednici usvojilo […]

jun0 Posts
jul0 Posts
avg0 Posts
sep0 Posts
okt0 Posts
nov0 Posts
dec0 Posts
jan0 Posts
feb0 Posts
mar0 Posts
apr0 Posts
maj0 Posts
jun0 Posts
jul0 Posts
avg0 Posts
sep0 Posts